Sedat ğretmen
  DENEME SINAVI 4.SINIF 1.SINAV
 
4. SINIF
KATILIM
SAYILARI
GENEL İL İLÇE OKUL SINIF
20595 4499 93 24 24
İSTANBUL / Güngören / AHMET MERTER İÖO / 4A
        Türkçe Matematik Fen Sosyal
Bil
İngilizce Toplam     Gen İl İlçe Okul Sınıf
No
Şb
Ö.No
Soyadı Adı
D
Y
N
D
Y
N
D
Y
N
D
Y
N
D
Y
N
D
Y
N
 
Puan
Drc Drc Drc Drc Drc
1
4A
000042 KOÇ MELİKE NUR 19 0 19.00 16 0 16.00 16 0 16.00 16 0 16.00 13 0 13.00 80 0 80.00   500.000 1 1 1 1 1
2
4A
000879 ÖZENLİ MAKİF 19 0 19.00 16 0 16.00 15 1 14.67 15 1 14.67 12 1 11.67 77 3 76.00   490.488 24 15 2 2 2
3
4A
  ÖZTÜRK HAMZA 19 0 19.00 16 0 16.00 14 2 13.33 15 1 14.67 13 0 13.00 77 3 76.00   488.519 37 19 3 3 3
4
4A
919 KAZAR ŞEVVAL 18 1 17.67 16 0 16.00 16 0 16.00 14 2 13.33 12 1 11.67 76 4 74.67   483.827 90 41 6 4 4
5
4A
000920 FATMANUR ERGEN 17 2 16.33 16 0 16.00 15 1 14.67 16 0 16.00 13 0 13.00 77 3 76.00   481.864 113 52 7 5 5
6
4A
20 ERDEM MİRZA 17 2 16.33 16 0 16.00 16 0 16.00 13 3 12.00 13 0 13.00 75 5 73.33   475.196 238 105 11 6 6
7
4A
00069 ALBAYRAK ILGIN 17 2 16.33 15 1 14.67 15 1 14.67 15 1 14.67 13 0 13.00 75 5 73.33   469.369 394 162 15 7 7
8
4A
000061 TURHAN BEYZA 15 3 14.00 16 0 16.00 14 2 13.33 14 1 13.67 13 0 13.00 72 6 70.00   459.295 772 317 20 8 8
9
4A
31 EREN MERVE 16 3 15.00 15 1 14.67 16 0 16.00 13 3 12.00 13 0 13.00 73 7 70.67   459.163 778 321 21 9 9
10
4A
58 KIRMIZISAÇ YAREN 15 1 14.67 14 2 13.33 15 1 14.67 14 2 13.33 12 1 11.67 70 7 67.67   446.021 1484 532 25 10 10
11
4A
000091 DEMİRCİ YUSUF 18 1 17.67 13 3 12.00 15 1 14.67 11 5 9.33 13 0 13.00 70 10 66.67   444.373 1590 567 26 11 11
12
4A
12 KARABASTIK EMİR 15 4 13.67 15 1 14.67 14 1 13.67 13 3 12.00 12 1 11.67 69 10 65.67   443.136 1663 585 28 12 12
13
4A
000018 SAGIROĞLU MUHAMMED 15 4 13.67 13 3 12.00 15 1 14.67 16 0 16.00 13 0 13.00 72 8 69.33   440.848 1807 633 29 13 13
14
4A
42 ÇUKURKUYU SELVER 15 3 14.00 14 2 13.33 15 1 14.67 13 3 12.00 11 2 10.33 68 11 64.33   436.935 2026 706 32 14 14
15
4A
5 3 KAYA HATİCE 16 3 15.00 14 2 13.33 15 1 14.67 12 4 10.67 10 3 9.00 67 13 62.67   436.704 2045 711 33 15 15
16
4A
000046 ASLANDAĞ ŞEVVAL 16 3 15.00 12 4 10.67 16 0 16.00 13 3 12.00 13 0 13.00 70 10 66.67   432.315 2311 801 37 16 16
17
4A
890 GÜVEN YAREN 14 5 12.33 11 5 9.33 16 0 16.00 14 2 13.33 13 0 13.00 68 12 64.00   412.743 3581 1178 49 17 17
18
4A
* SÜLKOĞLU S UDE 15 4 13.67 12 4 10.67 12 4 10.67 13 3 12.00 12 1 11.67 64 16 58.67   407.360 3944 1286 52 18 18
19
4A
  GÜVEN SUDE 14 5 12.33 13 3 12.00 13 3 12.00 11 5 9.33 10 3 9.00 61 19 54.67   402.105 4274 1374 54 19 19
20
4A
878 ÇAĞLAYAN EREN 12 7 9.67 14 2 13.33 10 6 8.00 12 4 10.67 9 2 8.33 57 21 50.00   387.529 5293 1661 59 20 20
21
4A
000094 ARPACI CİHAD 14 5 12.33 8 5 6.33 16 0 16.00 13 3 12.00 12 1 11.67 63 14 58.33   387.063 5332 1670 60 21 21
22
4A
000019 SERCAN TOR UN 14 5 12.33 12 4 10.67 7 8 4.33 13 2 12.33 11 2 10.33 57 21 50.00   380.316 5791 1788 61 22 22
23
4A
25 KARAVELİ B*KANT 14 5 12.33 6 10 2.67 14 2 13.33 13 3 12.00 9 4 7.67 56 24 48.00   348.520 7780 2280 67 23 23
24
4A
000054 KAYNARPINAR DOĞA 11 8 8.33 6 10 2.67 10 6 8.00 6 10 2.67 13 0 13.00 46 34 34.67   294.573 11009 3005 81 24 24
 
SINAV ORTALAMASI 12.46 6.27 10.37 10.16 5.27 8.40 9.88 5.83 7.93 10.07 5.32 8.29 9.74 2.66 8.85 52.31 25.35 43.84   352.428  
OKUL ORTALAMASI 15.62 3.17 14.57 13.29 2.58 12.43 14.17 1.75 13.58 13.25 2.67 12.36 12.00 0.92 11.69 68.33 11.09 64.63   433.678  
SINIF ORTALAMASI 15.62 3.17 14.57 13.29 2.58 12.43 14.17 1.75 13.58 13.25 2.67 12.36 12.00 0.92 11.69 68.33 11.09 64.63   433.678  
SINAV ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ
4. SINIF
KAZANIM ANALİZLERİ S.S Baş Yüz.
TÜRKÇE
• Okudu bir hikâyenin yer, zaman, kişi ve olay unsurlarını belirler. 1 87.50
• Öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. 1 50.00
• Okuduklarını resimlerle ilişkilendirir. 1 87.50
• Okuduğu bir metne uygun başlık bulur. 1 29.17
• Kelimelerin sözlükteki sırasını bilir. 1 87.50
• Okuduğu şiirin ana duygusunu ve konusunu belirler. 1 70.83
• Deyim ve atasözlerini anlamına uygun kullanır. 1 70.83
• Cümlelerde neden-sonuç ilişkisini belirler. 1 79.17
• Yazım kurallarını bilir ve doğru uygular. 1 95.83
• Okuduklarında 5N1K sorularına cevap verir. 1 95.83
• Okuduklarının ana fikrini belirler. 1 66.67
• Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini ayırt eder. 1 87.50
• Olayları oluş sırasına göre anlatır. 1 95.83
• Görsellerden çıkarımlarda bulunur. 1 95.83
• Kelimeler arası anlam ilişkilerini ayırt eder. 1 95.83
• Yazarken karşılaştırmalardan faydalanır. 1 79.17
• Görgü kurallarına uygun konuşur. 1 95.83
• Noktalama işaretlerini bilir ve doğru kullanır. 1 91.67
• Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 100.00
MATEMATİK
• Doğal sayılarla işlemler gerektiren problemler çözer. 1 83.33
• Doğal sayıların en yakın yüzlüğünü bulur. 1 79.17
• Doğal sayılarda çözümleme yapar. 1 91.67
• Doğal sayılarla işlem gerektiren problemler çözer. 1 79.17
• Zamanı ölçme problemlerini çözer. 1 58.33
• Altı basamaklıya kadar doğal sayıları sıralar. 1 79.17
• Düzlemsel şekillerin bir doğruya göre simetriğini bulur. 1 100.00
• Örüntü oluşturacak biçimde süsleme yapar. 1 100.00
• Doğal sayıların en yakın onluğunu ve yüzlüğünü bulur. 1 91.67
• Bir örüntüdeki ilişkiyi bularak, örüntüyü genişletir. 2 70.83
• Doğal sayılarda çözümleme yapar. 1 58.33
• Doğal sayılarla işlem gerektiren problemler çözer. 4 91.67
İNGİLİZCE
• Ders araç gereçlerinin adlarını bilir. 4 91.67
• Tanışma cümleleri kurar. 2 93.75
• Zamana uygun karşılaşma cümleleri kurar. 2 95.83
• Sınıf içindeki objeleri bilir. 2 87.50
• Sınıf içi komutları bilir. 2 89.58
• Adını söyleyebilir. 1 100.00
FEN ve TEKN.
• Yaşlılarda nabız sayısının gençlere göre daha düşük olduğunu bilir. 1 95.83
• İskelet sisteminin vücuda diklik verdiğini bilir. 1 91.67
• Egzersiz ve heyecan verici durumların nabız sayısını artırdığını bilir. 1 100.00
• Egzersiz yaparken soluk ve nabız sayısının arttığını bilir. 1 87.50
• Doğru soluk almada burunun önemini kavrar. 1 66.67
• Duruş bozukluklarının iskelet sistemini olumsuz etkilediğini bilir. 1 100.00
• Kanın vücuda taşıdığı maddeleri bilir. 1 87.50
• Solunumda görev alan organları ve görevlerini tanır. 1 83.33
• Vücudun çeşitli eylemlerinde gerekli oksijen miktarının aynı olmadığını bilir. 1 79.17
• Kas ve kemik sağlığının nasıl korunacağını öğrenir. 1 95.83
• İskelet sistemini bozacak davranışları tanır ve bu davranışlardan kaçınır. 1 75.00
• İskelet sistemi rahatsızlıklarını tanır. 1 95.83
• Kasların güçlenmesinde sporun etkisini kavrar. 1 87.50
• Kemikleri boylarına göre sınıflandırır. 1 83.33
• İskelet sistemi bölümlerini ve görevlerini tanır. 1 95.83
• Hareket sisteminin özelliklerini kavrar. 1 91.67
SOSYAL BİLGİLER
• Tarihte Türklerin yaygın olarak oynadığı oyunlardan günümüzde devam edenlere örnek verir. 1 41.67
• Bireysel farklılıkları tanır ve kabul eder. 1 95.83
• Farklı durumlara ait duygu ve düşüncelerini ifade eder. 2 93.75
• Yaşama ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 1 95.83
• Millî Mücadele'nin kazanılması ve Cumhuriyet'in ilanında Atatürk'ün rolünü fark eder. 1 75.00
• Ailesinde ve çevresinde millî kültürü yansıtan ögeleri fark eder. 3 87.50
• Sahip olduğu kimlik belgelerindeki bilgileri analiz ederek kişisel limliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 5 83.33
• Sözlü tarih yöntemini kullanarak ve nesnelere dayanarak aile tarihi oluşturur. 2 75.00
     
AHMET MERTER İÖO 4A
SINIFI
SINIF KARNESİ
Sınav Tarihi
18.11.2011
Dersler Soru
Sayısı
Doğru
Sayısı
Yanlış
Sayısı
Net
Sayısı
Ders Puanı
(100 üzerinden)
TÜRKÇE 19 15.62 3.17 14.57 76.681
MATEMATİK 16 13.29 2.58 12.43 77.691
FEN ve TEKN. 16 14.17 1.75 13.58 84.896
SOSYAL BİLGİLER 16 13.25 2.67 12.36 77.257
İNGİLİZCE 13 12.00 0.92 11.69 89.958
TOPLAM 80 68.33 11.08 64.64 81.296
SBS
PUANI
433.678
Yüzdelik Dilimi
6.74
SINIF SAYILARI ve SINIFIN DERECESİ
    KATILIM   DERECE
  TÜRKİYE 920   62
İL İSTANBUL 132   7
İLÇE Güngören 5   1
OKUL AHMET MERTER İÖO 1   1
GİRMİŞ OLDUĞU SINAVLARIN TABLOSU
  KÖ1 KÖ2 KÖ3 KÖ4 KÖ5 KÖ6
TÜRKÇE 14.57          
MATEMATİK 12.43          
FEN ve TEKN. 13.58          
SOSYAL BİLGİLER 12.36          
İNGİLİZCE 11.69          
TOPLAM 64.64          
 
PUAN 433.68          
GENEL DERECESİ 62.00          
DERSLERE GÖRE KARŞILAŞTIRMALAR
     
     
Dersler GENEL İL İLÇE OKUL SINIF
TÜRKÇE 10.37 11.26 13.10 14.57 14.57
MATEMATİK 8.40 8.94 10.53 12.43 12.43
FEN ve TEKN. 7.93 8.62 10.63 13.58 13.58
SOSYAL BİLGİLER 8.29 9.02 10.38 12.36 12.36
İNGİLİZCE 8.85 9.62 11.45 11.69 11.69
TOPLAM 43.85 47.46 56.09 64.64 64.64
PUAN 352.43 365.89 398.73 433.68 433.68
Dersler TÜRKÇE MATEMATİK   FEN ve TEKN.   SOSYAL BİLGİLER   İNGİLİZCE
Soru Numaraları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ 1 2 3
A Kitapçığı
C D A B A D A C A C D B C C A B C D B
C D C B A C D B D A D B D A D A
C A B D D C A B D A B B C D A C
C B D A B D C A D A B A C B D A
C B B A C B A D A C D C B
B Kitapçığı
C B A C A B C D C D B D C B A D C A A
D C B D C C A D A B D D B D A A
B A B B A D C D D B C A D C C A
B D A C D A B C C B A D D A B A
C B C D C B C B A D A B A
 
Program Ana Sayfa İlçe İsimleri Okul İsimleri Sınav Grupları Sınav Kategorileri Karşılaştırmalı Liste
İL : İSTANBUL İLÇE : Güngören OKUL : AHMET MERTER İÖO
KAZANIM ÖLÇME 1 / 4. SINIF
Toplam İl : 41 Toplam Okul : 327 Toplam Öğrenci : 20595
Toplam İlçe : 99 Toplam Sınıf : 920  
2. SINIF | 3. SINIF | 4. SINIF | 5. SINIF | 6. SINIF | 7. SINIF | 8. SINIF |
SINIFLAR
4A Bütün 4 Sınıflar
 
Sıra
No
Öğrenci
Sayısı
İl İlçe Okul Puan  
1
48
DİYARBAKIR YENİŞEHİR YENİŞEHİR İ.Ö.O 457.659
2
45
TUNCELİ MERKEZ MUNZUR KOLEJİ 454.319
3
37
MALATYA MERKEZ TED KOLEJİ 449.864
4
19
MALATYA YEŞİLYURT YAKINCA İÖO 446.742
5
9
MUĞLA FETHİYE Uğurlu H. Günay İ.Ö.O 445.431
6
35
TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY 75. Yıl İÖO 445.298
7
9
MALATYA DARENDE BİRGÜL İÖO 440.583
8
15
MALATYA YEŞİLYURT CUMHURİYET İÖO 439.329
9
29
ELAZIĞ MERKEZ GÖNÜL İHSAN TANGÜLÜ İÖO 439.01
10
19
ELAZIĞ MERKEZ ÖZEL BİLGEM İÖO 438.539
11
13
KİLİS MERKEZ ÖZEL MELTEM KOLEJİ 437.761
12
11
ÇANAKKALE EZİNE Pınarbaşı İlköğretim Okulu 434.592
13
40
ANKARA SİNCAN GELİŞİM-REHBER DERSHANELERİ 434.106
14
24
İSTANBUL Güngören AHMET MERTER İÖO  4A 433.678
15
65
ESKİŞEHİR MERKEZ MEHMET GEDİK İÖO 431.995
16
37
DENİZLİ MERKEZ ARİF YALINKAYA İÖO 431.522
17
97
İSTANBUL Esenler HASİP DİNÇSOY İÖO 430.763
18
9
KONYA MERAM BİLGİ DÜNYASI ETÜT MRK. 430.592
19
92
ESKİŞEHİR MERKEZ 2 EYLÜL İÖO 427.92
20
11
DENİZLİ MERKEZ GÜRLEK İÖO 426.933
21
50
MUĞLA FETHİYE Fethiye Merkez Atatürk İÖO 425.23
22
18
ANKARA MERKEZ 0601019 424.437
23
59
DENİZLİ MERKEZ BASMA BOYA İÖO 424.075
24
51
ADANA SEYHAN HACI NAZIM TURGUT İ.O 423.984
25
33
MUĞLA BODRUM MARMARA KOLEJİ 421.48
26
47
BALIKESİR MERKEZ Mehmetçik İlköğretim Okulu 420.118
27
92
DİYARBAKIR BAĞLAR ŞEHİT NAMIK TÜMER İ.Ö.O. 417.455
28
29
OSMANİYE MERKEZ YEDİOCAK İÖO 417.346
29
12
TRABZON BEŞİKDÜZÜ ÇEŞMEÖNÜ İÖO 417.004
30
129
İSTANBUL Bayrampaşa 3425001 414.36
31
168
ADANA SEYHAN TABİBLER ODASI İ.O 413.693
32
15
MERSİN TARSUS TARSUS ÖĞR. ETÜT MERKEZİ 413.403
33
70
MALATYA MERKEZ ATATÜRK İÖO 412.633
34
104
DENİZLİ MERKEZ 19 MAYIS İÖO 412.603
35
28
MALATYA MERKEZ HASAN VAROL 1 410.684
36
153
İSTANBUL Bayrampaşa 3425015 410.683
37
176
İSTANBUL Bayrampaşa 3425003 409.309
38
138
DENİZLİ MERKEZ NAMIK KEMAL İÖO 408.99
39
66
İSTANBUL Eyüp GÜMÜŞSUYU İÖO 406.422
40
74
ELAZIĞ MERKEZ YUNUS EMRE İÖO 406.203
41
83
MANİSA SOMA ALTINTAŞ İÖ 405.723
42
29
MALATYA MERKEZ HAYRİYE BAŞDEMİR İÖO 405.612
43
52
KONYA MERAM ÜRESİNLER İÖO 404.991
44
19
KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN ANACIK İÖO 404.892
45
22
BURSA MERKEZ KOSOVA BAŞARI ETÜT MERKEZİ 404.664
46
9
ANTALYA ALANYA ÖZEL ERMENEK BİLGİ KOLEJİ 403.494
47
8
OSMANİYE MERKEZ 8000019 403.052
48
148
ESKİŞEHİR MERKEZ İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU İÖO 402.696
49
104
DİYARBAKIR KAYAPINAR ŞHT. POLİS SABRİ KÜN İÖO 402.311
50
25
ERZURUM AZİZİYE 19 MAYIS İÖO 400.987
51
18
ADANA SEYHAN ÖZEL ATA DERSANESİ 400.328
52
44
GAZİANTEP NURDAĞI 75. YIL İÖO 399.875
53
22
İSTANBUL YENİBOSNA Yenibosna İÖO 399.867
54
35
MARDİN KIZILTEPE İPEK YOL İ.Ö.O 399.207
55
15
DENİZLİ BABADAĞ MÜŞERREF YILMAZ İÖO 398.13
56
17
YALOVA MERKEZ ÖZEL YALOVA İ.Ö.O. 398.001
57
30
MALATYA MERKEZ CENGİZ TOPEL İÖO 397.073
58
116
DENİZLİ MERKEZ ATATÜRK İÖO 396.863
59
93
ERZURUM PALANDÖKEN KAYAKYOLU İ.Ö.O 396.674
60
156
AĞRI MERKEZ İBRAHİM ÇEÇEN İ.Ö.O 395.805
61
14
TOKAT ERBAA KOÇAK İ.Ö.O. 395.42
62
35
DİYARBAKIR KAYAPINAR ŞHT. POLİS MEHMET ELÇİN İ.Ö.O 394.767
63
63
DENİZLİ MERKEZ TİCARET ODASI AHİ SİNAN İÖO 394.226
64
26
OSMANİYE MERKEZ 8000015 394.216
65
37
KONYA MERAM SARE ÖZKAŞIKÇI İÖO 394.094
66
30
İSTANBUL Ataşehir CAĞRIBEY İÖO 392.953
67
60
KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN ATATÜRK İ.Ö.O. 392.846
68
149
DİYARBAKIR YENİŞEHİR TOPLU KONUT İ.Ö.O 392.449
69
34
ADANA SEYHAN BUHARA İ.O 391.794
70
132
İSTANBUL Bayrampaşa 3425007 391.73
71
28
DENİZLİ MERKEZ SADETTİN KIBRISLIOĞLU İÖO 391.461
72
82
KONYA MERAM MEHMET ŞÜKRİYE SERT İÖO 390.86
73
46
KONYA MERAM ŞÜKRÜ DORUK İÖO 390.75
74
13
DENİZLİ BABADAĞ OSMAN NURİ YILMAZ İÖO 390.709
75
112
DÜZCE MERKEZ MUSTAFA KEMAL İÖO 390.415
76
73
ESKİŞEHİR MERKEZ SUZAN GÜRCANLI İÖO 390.243
77
371
DİYARBAKIR YENİŞEHİR MEHMETÇİK İ.Ö.O 389.925
78
170
İSTANBUL Bağcılar KAZIM KARABEKİR İÖO 389.214
79
36
KAHRAMANMARAŞ MERKEZ FATİH İÖO 388.858
80
44
ELAZIĞ MERKEZ KOÇ İÖO 388.836
81
35
ELAZIĞ MERKEZ İSMET PAŞA İÖO 388.688
82
13
DENİZLİ MERKEZ YENİKÖY İ.Ö.O. 387.142
83
69
İSTANBUL Güngören CUMHURİYET İÖO 386.571
84
214
MALATYA MERKEZ KAZIM KARABEKİR İÖO 386.311
85
127
ESKİŞEHİR MERKEZ SAMİ SİPAHİ İÖO 385.818
86
22
SAKARYA KOCAALİ GÜMÜŞOLUK İÖO 385.619
87
5
HAKKARİ MERKEZ KAZIM KARABEKİR İÖO 384.424
88
39
DENİZLİ MERKEZ FATİH İÖO 384.03
89
89
ADANA SEYHAN ÖZEL SÜHEYLA TOKYAY DERSANESİ 383.856
90
30
BALIKESİR MERKEZ 23 Nisan İlköğretim Okulu 383.815
91
161
BATMAN MERKEZ ZUBEYDE HANIM İ.Ö.O 382.493
92
13
KONYA ILGIN İSTASYON İÖO 381.862
93
51
MUĞLA FETHİYE Fethiye Gazi İ.Ö.O. 380.456
94
7
SAKARYA ERENLER BÜYÜK ESENCE İÖO 380.43
95
357
BATMAN MERKEZ KÜLTÜR İÖO 379.763
96
60
MERSİN BOZYAZI BOZYAZI ETÜT MERKEZİ 379.603
97
257
DİYARBAKIR KAYAPINAR ŞHT. ÖĞR. AYŞE NUMAN İ.Ö.O. 379.29
98
39
DÜZCE KAYNAŞLI KUMLUCA İÖO 378.87
99
70
MALATYA MERKEZ HİDAYET İÖO 378.251
100
25
DENİZLİ MERKEZ MERKEZ İÖO 378.162
101
18
ÇANAKKALE EZİNE Üvecik İlköğretim Okulu 377.796
102
157
İSTANBUL Esenler ATATÜRK İÖO 377.168
103
38
OSMANİYE MERKEZ 8000010 376.556
104
18
DENİZLİ MERKEZ İSTİKLAL FİTNAT AHMET İÖO 376.102
105
20
BATMAN MERKEZ MİLLİ EĞİTİM VAKFI İ.Ö.O 374.61
106
175
MALATYA MERKEZ RAHMİ AKINCI İÖO 374.417
107
75
KONYA MERAM KEMAL HATİOĞLU İÖO 373.653
108
27
MALATYA MERKEZ HAYRETTİN SÖNMEZAY İÖO 373.047
109
18
OSMANİYE MERKEZ OĞUZ APANOĞLU İÖO 372.741
110
271
İSTANBUL Bağcılar Zeynep Bedia İlköğretim Okulu 372.479
111
17
DENİZLİ BABADAĞ ATATÜRK İÖO 372.181
112
53
İSTANBUL Eyüp Y. EMRE FERİDUN TÜMER İÖO 371.211
113
36
OSMANİYE MERKEZ ATATÜRK İÖO 371.189
114
53
MUĞLA FETHİYE Kemer İ.Ö.O 370.751
115
80
DİYARBAKIR YENİŞEHİR ŞHT. BAŞKMS. YILMAZ ALLAHVERDİ İ.Ö.O 370.522
116
27
TRABZON VAKFIKEBİR KEMALİYE İ.Ö.O. 369.727
117
310
DİYARBAKIR KAYAPINAR ŞH. JAND. ÜSTĞ. TEVFİK PEHLİVAN İÖO 369.198
118
346
İSTANBUL Esenler ÖRFİ ÇETİNKAYA İÖO 369.183
119
91
İSTANBUL Bağcılar BAĞCILAR GAZİOSMANPAŞA İÖO 369.101
120
12
ISPARTA SENİRKENT Ö. BAŞARAN ŞİFREM DER. 368.936
121
137
BATMAN MERKEZ 50 YIL İÖO 368.017
122
32
ERZURUM PALANDÖKEN TOBB İÖO 367.326
123
33
DENİZLİ SERİNHİSAR MEHMET AKİF ERSOY İÖO 367.044
124
34
BİLECİK MERKEZ SALİH-ÖMER MUSAOĞLU İÖO 367.031
125
13
KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN DAROVASI DOGURLU 367
126
322
DİYARBAKIR BAĞLAR MESUT YILMAZ İ.Ö.O 366.958
127
69
GAZİANTEP NURDAĞI NURTEN ÖZTÜRK İÖO 366.462
128
12
KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN Ç. ŞHT. AHMET BEKAR İÖO 366.127
129
57
ESKİŞEHİR MERKEZ FATİH SULTAN MEHMET İÖO 365.988
130
34
KONYA KADINHAN İSMET - ÜMMÜHAN ÖNAL İÖO 365.881
131
25
MALATYA MERKEZ ŞHT.MURAT DOĞRU İÖO 365.598
132
14
AKSARAY GÜZELYURT SELİME İÖO 364.655
133
90
OSMANİYE MERKEZ 8000002 364.326
134
123
DİYARBAKIR YENİŞEHİR 5 NİSAN İ.Ö.O 363.511
135
54
MUĞLA FETHİYE Esenköy Er Asım Özdemir İ.Ö.O 362.446
136
244
İSTANBUL Bağcılar NEVİN-MEHMET BİLGİNER İÖO 362.314
137
13
SAKARYA KARASU MANAVPINARI İÖO 360.695
138
19
DÜZCE KAYNAŞLI OSMANGAZİ İÖO 360.332
139
28
ÇANAKKALE EZİNE Mahmudiye İlköğretim Okulu 360.282
140
56
MALATYA MERKEZ CUMHURİYET İÖO 360.086
141
323
İSTANBUL Zeytinburnu KAZIM ÖZALP İÖO 358.981
142
4
ADANA SEYHAN 619 358.658
143
10
KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN KIZIK Ş.A.KURT İÖO 358.601
144
59
KONYA MERAM LALEBAHÇE İÖO 358.461
145
10
KONYA ILGIN İRFAN YAYLA İÖO 357.042
146
49
İSTANBUL Eyüp MUSTAFA KEMAL İÖO 356.607
147
329
İSTANBUL Pendik AYAZMA İÖO 356.573
148
58
İSTANBUL Eyüp KEMERBURGAZ İÖO 355.649
149
109
MALATYA MERKEZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İÖO 355.416
150
15
DENİZLİ MERKEZ GÜZELPINAR İÖO 354.902
151
22
MANİSA AKHİSAR KAYALIOĞLU İSMAİL KESKİNOĞLU İÖO 354.671
152
140
İSTANBUL Esenler DR. İLHAMİ FAYDAGÖR İÖO 354.636
153
72
İSTANBUL Eyüp EMNİYETTEPE İÖO 354.541
154
43
İSTANBUL Esenler ATIŞALANI İÖO 354.22
155
170
BURSA İNEGÖL MUZAFFER SAMDA İÖO 353.926
156
29
MALATYA MERKEZ FATİH İÖO 353.754
157
22
DÜZCE MERKEZ BOĞAZİÇİ İÖO 353.548
158
65
ELAZIĞ MERKEZ ATATÜRK İÖO 353.248
159
28
KAHRAMANMARAŞ MERKEZ KAHRAMANMARAŞ İÖO 353.151
160
23
İSTANBUL Sultangazi Gazikent İÖO 352.802
161
53
İSTANBUL Eyüp RAGIP KUTMANGİL İÖO 352.446
162
91
OSMANİYE MERKEZ SAİMBEY İÖO 351.968
163
29
DİYARBAKIR BAĞLAR 700. YIL İÖO 351.615
164
366
DİYARBAKIR KAYAPINAR HATTAT HAMİT AYTAÇ İ.Ö.O 351.558
165
52
AĞRI MERKEZ 75. YIL İÖO 351.26
166
106
BATMAN MERKEZ M. EMİN ŞİMŞEK 350.953
167
96
KAHRAMANMARAŞ MERKEZ 75.YIL İÖO 349.798
168
35
İSTANBUL Fındıkzade Fındıkzade İÖO 349.672
169
132
İSTANBUL Eyüp FATİH SULTAN MEHMET İÖO 349.656
170
100
ADANA İMAMOĞLU HÜRRİYET İÖO 349.539
171
21
BALIKESİR GÖMEÇ Ahmet Karakaş İlköğretim Okulu 349.034
172
28
BİTLİS AHLAT YUNUS ENSARİ İ.Ö.O 348.89
173
31
KONYA KARATAY ULUBATLI HASAN İÖO 348.828
174
175
İSTANBUL Eyüp FERİDUN TÜMER İÖO 348.472
175
22
MALATYA MERKEZ ALİFEVZİ AĞAN İÖO 348.128
176
152
İSTANBUL Eyüp Nişancı Şehit Er Eyüp Beyazıt İÖO 347.869
177
38
DENİZLİ ACIPAYAM OSMAN MANİSALI İÖO 347.156
178
55
ESKİŞEHİR MERKEZ YUNUS EMRE İÖO 346.838
179
9
ELAZIĞ MERKEZ GÜNTAŞ İÖO 346.739
180
23
ELAZIĞ MERKEZ SALİM HAZARDAĞLI İÖO 346.513
181
23
MALATYA YEŞİLYURT GÖRGÜ İÖO 345.186
182
8
BALIKESİR MANYAS Salur İlköğretim Okulu 345.015
183
30
DENİZLİ BULDAN YUSUF GÖKÇE ZAFER İÖO 344.804
184
75
BATMAN MERKEZ TOKİ KAZIM KARABEKİR İÖO 344.23
185
223
HAKKARİ MERKEZ CUMHURİYET İ.Ö.O. 343.828
186
30
DENİZLİ MERKEZ CAFER SADIK ABALIOĞLU İÖO 343.787
187
55
ADANA SEYHAN AHMET SAPMAZ İÖO 343.555
188
139
DİYARBAKIR YENİŞEHİR MUSTAFA KEMAL İ.Ö.O 342.55
189
41
AMASYA TAŞOVA YEŞİLIRMAK İÖO 342.335
190
15
KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN BEŞBUCAK İÖO 342.002
191
141
KONYA MERAM İBRAHİM HAKKI KONYALI İ.Ö.O 341.547
192
19
DENİZLİ MERKEZ KOCADERE VALİ MEHMET ÖZGÜN İÖO 341.202
193
18
TEKİRDAĞ SARAY Küçükyoncalı İlköğretim Okulu 341.096
194
17
DENİZLİ BAKLAN CUMHURİYET İÖO 340.042
195
13
KONYA CİHANBEYLİ MEHMET ZEKİ KAT İÖO 339.579
196
86
ANTALYA ALANYA ATATÜRK İÖO 339.461
197
21
BURSA İNEGÖL SİNANBEY İ.Ö.O 339.145
198
23
ESKİŞEHİR MERKEZ GAZİ İÖO 338.961
199
39
TRABZON YOMRA AYFER KARAKULLUKÇU İÖO 338.392
200
2
AĞRI TAŞLIÇAY BALIKGÖLÜ İÖO 336.043
201
27
DÜZCE MERKEZ HÜRRİYET İÖO 335.547
202
15
KONYA ILGIN ŞEKER İÖO 335.411
203
18
BALIKESİR MERKEZ Üçpınar İlköğretim Okulu 335.332
204
7
HAKKARİ MERKEZ CENGİZ TOPEL İÖO 334.793
205
57
KONYA SELÇUKLU OVA İÖO 333.647
206
29
MALATYA MERKEZ TÜRKİYEM İÖO 333.642
207
65
MALATYA MERKEZ HACI İBRAHİM IŞIK İ.Ö.O. 333.504
208
195
İSTANBUL Küçükçekmece DR. HULUSİ BEHÇET İÖO 333.104
209
248
İSTANBUL Sancaktepe AYŞE ÇARMIKLI 332.941
210
55
KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN CUMHURİYET İ.Ö.O. 332.252
211
29
BALIKESİR BİGADİÇ Çağış İlköğretim Okulu 332.001
212
55
HAKKARİ MERKEZ GAZİ İ.Ö.O. 328.723
213
130
BURSA MERKEZ HAŞİM İŞCAN İÖO 328.536
214
13
MALATYA YAZIHAN TECİRLİ İÖO 328.182
215
91
İSTANBUL Eyüp TURGUT ÖZAL İÖO 328.133
216
12
KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN MEHMET AKİF İÖO 327.809
217
24
ŞANLIURFA HALFETİ ATATÜRK İÖO 327.485
218
25
DENİZLİ MERKEZ NECİP FAZIL KISAKÜREK İÖO 327.206
219
15
SAKARYA KARASU KARASU İÖO 326.893
220
33
DENİZLİ MERKEZ PINARKENT KOYUNALİLER İ.Ö.O. 324.585
221
36
AĞRI TAŞLIÇAY ŞHT. UZM. ÇVŞ. HÜSEYİN KAYA İÖO 324.402
222
22
SAKARYA KARASU TOKİ DEMOKRASİ İÖO 323.933
223
156
MALATYA MERKEZ YEŞİLTEPE AHMET PARLAK İÖO 323.719
224
117
HAKKARİ MERKEZ 23 NİSAN İ.Ö.O 322.914
225
19
DENİZLİ MERKEZ AŞAĞI ŞAMLI İÖO 322.775
226
85
MALATYA MERKEZ MELEKBABA İÖO 322.456
227
24
BİTLİS AHLAT ATATÜRK İÖO 322.395
228
223
BATMAN MERKEZ PETROL İ.Ö.O 321.689
229
4
KONYA MERAM SÖĞÜTÖZÜ İÖO 321.474
230
23
DİYARBAKIR KOCAKÖY ATATÜRK İÖO 320.666
231
31
BİTLİS AHLAT BAYINDIR İÖO 320.553
232
48
İSTANBUL Bağcılar RAGIP AKIN İÖO 320.074
233
28
DENİZLİ MERKEZ UZUNPINAR İÖO 319.825
234
45
ANTALYA ALANYA ÇIPLAKLI İÖO 318.738
235
98
HAKKARİ MERKEZ ŞEHİT SELAHATTİN İ.Ö.O. 318.479
236
10
AĞRI TAŞLIÇAY YUKARI ESEN İÖO 317.671
237
29
DÜZCE KAYNAŞLI ATATÜRK İÖO 315.805
238
39
ANTALYA ALANYA DEĞİRMENDERE İÖO 315.124
239
70
ESKİŞEHİR MERKEZ FAHRİ GÜNAY İ.Ö.O 314.545
240
17
BİTLİS AHLAT ABDURRAHMAN GAZİ İÖO 314.475
241
102
BURSA MERKEZ VAKIF İÖO 313.361
242
147
MARDİN KIZILTEPE 23 NİSAN İÖO 312.107
243
183
DİYARBAKIR BAĞLAR ATATÜRK İ.Ö.O. 308.171
244
66
MALATYA MERKEZ ZİYA GÖKALP İ Ö O 307.924
245
24
MALATYA MERKEZ İ.M.K.B. İÖO 307.565
246
18
ESKİŞEHİR MERKEZ ERENKÖY İÖO 307.382
247
12
OSMANİYE MERKEZ ALTIN KOZA DERSHANESİ 306.843
248
17
BATMAN KOZLUK duygulu i.o.ö 306.638
249
49
MALATYA MERKEZ MUHİTTİN ÖZMUMCU İÖO 306.521
250
2
KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN YEŞİLTEPE İÖO 305.36
251
10
BATMAN MERKEZ SOĞUKSU İLKÖĞRETİM OKULU 303.843
252
18
AĞRI TAŞLIÇAY ATATÜRK İ.Ö.O. 303.054
253
247
ADANA SEYHAN TOROS İ.Ö.O. 301.461
254
135
BATMAN MERKEZ HÜRRİYET İ.Ö.O 299.922
255
154
ŞANLIURFA MERKEZ ÖZEL ÇAPA KOLEJİ 3 299.624
256
74
İSTANBUL Bağcılar HIZIR REİS İÖO 299.363
257
10
DENİZLİ BAKLAN BOĞAZİÇİ İÖO 298.163
258
24
BALIKESİR İvrindi Büyükfındık İlköğretim Okulu 297.888
259
20
DİYARBAKIR BİSMİL boyacı-i.ö.o 297.523
260
106
OSMANİYE MERKEZ 8000003 296.655
261
10
KONYA ILGIN GEDİKÖREN İÖO 295.55
262
36
AĞRI TAŞLIÇAY MEHMET AKİF İ.Ö.O 293.271
263
35
HAKKARİ MERKEZ LÜTFULLAH BİLGİN İÖO 292.34
264
21
ŞANLIURFA MERKEZ ÖZEL ÇAPA KOLEJİ 2 292.099
265
314
DİYARBAKIR BAĞLAR YUNUS EMRE İ.Ö.O 291.698
266
66
DİYARBAKIR BAĞLAR YAHYA KEMAL BEYATLI İ.Ö.O. 291.684
267
24
DENİZLİ ÇİVRİL 75.YIL İÖO 291.629
268
45
BATMAN MERKEZ CENGİZ TOPEL İ.Ö.O 290.808
269
13
ŞANLIURFA HALFETİ ARGILİ İÖO 290.385
270
82
BATMAN MERKEZ M.AKİF İ.Ö.O 290.312
271
29
İSTANBUL Esenler Aksoy İÖO 289.838
272
17
DENİZLİ BABADAĞ MOLLA AHMET İÖO 289.238
273
24
HAKKARİ MERKEZ FATİH SULTAN MEHMET İÖO 288.168
274
19
KONYA ILGIN KEMAL ALTINKAYA İÖO 288.074
275
29
DİYARBAKIR KOCAKÖY KOCAKÖY İÖO 287.665
276
21
DÜZCE MERKEZ CUMHURİYET İÖO 287.533
277
18
MANİSA DEMİRCİ DURHASAN İÖO 287.529
278
296
ADANA SEYHAN ORG. B DEMİREL İÖO 285.972
279
9
MUĞLA FETHİYE Kabaağaç İ.Ö.O 284.954
280
19
ERZURUM AZİZİYE FATİH SULTAN MEHMET İ.Ö.O 284.923
281
38
HAKKARİ MERKEZ ATATÜRK İÖO 282.441
282
29
MALATYA MERKEZ 100.YIL İÖO 282.264
283
132
BATMAN MERKEZ T0BB İ.Ö.O 282.215
284
136
BATMAN MERKEZ VAKIFBANK İ.Ö.O 281.262
285
227
DİYARBAKIR BAĞLAR MEVLANA HALİT İ.Ö.O. 281.024
286
17
SAKARYA KOCAALİ ŞHT. MEHMET SARI İÖO 281.002
287
100
BATMAN MERKEZ NECAT NASIROĞLU İÖO 278.707
288
202
DİYARBAKIR BAĞLAR HÜSEYİN ULUĞ İ.Ö.O. 277.736
289
23
MALATYA MERKEZ ŞHT ALB İ.KARAOĞLANOĞLU İÖO 277.703
290
22
MALATYA MERKEZ YAYGIN İÖO 277.476
291
50
ŞANLIURFA MERKEZ ÖZEL ÇAPA KOLEJİ 1 276.89
292
25
OSMANİYE MERKEZ 8000017 276.376
293
75
BATMAN MERKEZ YUNUS EMRE 275.528
294
14
DÜZCE MERKEZ GÜMÜŞPINAR MEHMETÇİK İ.Ö.O 275.206
295
16
ANTALYA ALANYA DEMİRTAŞ İÖO 274.417
296
110
BATMAN MERKEZ ZİYA GÖKALP İ.Ö.O 273.743
297
18
AĞRI MERKEZ ADIMOVA İ.Ö.O. 273.351
298
25
AĞRI TAŞLIÇAY YAVUZ SELİM İ.Ö.O. 272.538
299
20
AĞRI TAŞLIÇAY AŞAĞI DUMANLI İ.Ö.O. 270.464
300
13
AFYONKARAHİSAR ÇAY AKKONAK İÖO 269.6
301
21
SAKARYA SÖĞÜTLÜ FINDIKLI İÖO 269.43
302
3
KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN KÖKLÜ İÖO 269.349
303
9
GAZİANTEP NURDAĞI 10 KASIM İÖO 267.512
304
9
KONYA ILGIN AĞALAR İÖO 267.032
305
80
AĞRI PATNOS CENGİZ ÇIKRIK YİBO 265.558
306
12
AĞRI TAŞLIÇAY GEÇİTVEREN İ.Ö.O 265.554
307
4
DİYARBAKIR YENİŞEHİR 2117012 262.935
308
9
MALATYA AKÇADAĞ LEVENT İÖO 258.047
309
8
ERZURUM AZİZİYE AŞIK YAŞAR REYHANİ İÖO 256.394
310
24
MUŞ MALAZGİRT ALPARSLAN KIZ YİBO 254.863
311
50
HAKKARİ MERKEZ TOBB İÖO 254.704
312
51
ANKARA HAYMANA KERPİÇ İÖO 254.682
313
15
KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN ALTINYAYLA İÖO 254.351
314
34
HAKKARİ MERKEZ ŞHT. ÇETİN DENİZ İÖO 253.909
315
39
HAKKARİ MERKEZ YUNUS EMRE İ.Ö.O 250.834
316
18
GAZİANTEP NURDAĞI İNCİRLİ İÖO 248.325
317
17
HAKKARİ MERKEZ DURANKAYA CUMHURİYET 242.7
318
11
ERZURUM AZİZİYE ÇİĞDEMLİ İÖO 241.924
319
17
AĞRI ELEŞKİRT YANIK DERE İÖO 240.887
320
12
BATMAN BEŞİRİ ATATÜRK YİBO 237.031
321
19
BATMAN MERKEZ ERKÖKLÜ İ.Ö.O 235.871
322
38
HAKKARİ MERKEZ VALİ ORHAN IŞIN İÖO 223.099
323
19
HAKKARİ MERKEZ ŞH. BN. ERDOĞAN ÖZDEMİR 219.883
324
36
HAKKARİ MERKEZ HACI SALİH ŞEN İÖO 213.875
325
3
HAKKARİ MERKEZ GEÇİTLİ YİBO 211.722
326
10
HAKKARİ MERKEZ SÜLEYMAN DEMİREL YİBO 203.466
327
1
ESKİŞEHİR     182.014
 
© 2010 Şifre Yayınları
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz

 
  Copyright © 2007-2018 Sedat IŞIK Desing by Sedat IŞIK  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=