Sedat ğretmen
  DENEME SINAVI 2
 
 
SINAV ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ
3. SINIF
KAZANIM ANALİZLERİ S.S Baş Yüz.
TÜRKÇE
• Kelime türlerini işlevine uygun kullanır. 1 96.00
• Bilgilerini aktarırken görsellerden yararlanır. 1 96.00
• Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bilir. 1 72.00
• Dinlediği, okuduğu sorulara cevap verir. 1 100.00
• Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 1 96.00
• Tablo ve grafikleri yorumlar. 1 96.00
• Olayları sıralayarak yazar. 1 96.00
• Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 2 74.00
• Hikâye haritası ögelerini bilir. 1 92.00
• Yazım kurallarını bilir. 2 90.00
• Eksik bırakılan metni, ön bilgilerini kullanarak tamamlar. 5 93.60
• Söz varlığını kullanır. 2 78.00
• Görsellerden yararlanarak içeriği tahmin eder. 1 100.00
MATEMATİK
• İki basamaklı doğal sayıları romen rakamlarıyla gösterir. 1 84.00
• Üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. 2 68.00
• Üç basamaklı doğal sayıların basamak değerlerini belirtir. 1 56.00
• Üç basamaklı doğal sayıları sıralar. 1 56.00
• Çıkarma işlemiyle ilgili problem çözer. 2 72.00
• Toplama işlemiyle ilgili problem çözer. 2 88.00
• Doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 2 76.00
• Sayı örüntüsü oluşturur. 1 92.00
• Şekil örüntüsü oluşturur. 1 100.00
• Üç basamaklı doğal sayıları sıralar. 1 88.00
• İki doğal sayının toplamını bulur. 1 64.00
• Üç basamaklı doğal sayıların basamak değerlerini belirtir. 2 72.00
• Geometrik şekilleri kullanarak süsleme yapar. 1 56.00
• Toplama işlemiyle ilgili problem çözer. 2 98.00
HAYAT BİLGİSİ
• Dürüst davranış sergiler, arkadaşlarının güvenini kazanır. 1 96.00
• Temel ihtiyaçları bilir. 1 96.00
• Okula gidiş - gelişte karşılaştığı trafik işaret ve levhalarını bilir. 1 96.00
• Yön bilgilerini kullanır. 1 96.00
• Canlıları sınıflandırır. 1 84.00
• Atatürk'ün öğrenim hayatıyla ilgili araştırma yapar. 1 96.00
• Barınma - sağlık gibi temel ihtiyaçları ve haklarını bilir. 1 68.00
• Okulu ve çevresini temiz tutması gerektiğini bilir. 1 100.00
• Nasıl daha iyi öğrendiğini açıklar. Uygun öğrenme tekniklerini seçer. 1 92.00
• Canlıları sınıflandırır. 1 100.00
• Adres bilgilerini bilir. 1 96.00
• Tüketici olarak haklarını bilir, bilinçli tüketici davranışı sergiler. 3 92.00
• Milli bayramları bilir, kutlama nedenlerini açıklar. 1 92.00
• Arkadaşlarının ihtiyaçlarını gidermeye duyarlı olur. 1 88.00
• Sınıf eşyalarını bilir, düzenli kullanır. 1 80.00
• Okulun ve sınıfın krokisini çizer. 1 100.00
• Kendi sağlığı kadar başkalarının sağlığını da koruma sorumluluğu taşır. 2 96.00
   
AHMET MERTER İÖO 3A
SINIFI
SINIF KARNESİ
Sınav Tarihi
20.12.2010
Dersler Soru
Sayısı
Doğru
Sayısı
Yanlış
Sayısı
Net
Sayısı
Ders Puanı
(100 üzerinden)
TÜRKÇE 20 17.96 1.84 17.96 89.800
MATEMATİK 20 15.44 4.44 15.44 77.200
HAYAT BİLGİSİ 20 18.48 1.40 18.48 92.400 
SOSYAL BİLGİLER 0.00  0.00  0.00  0.000 
İNGİLİZCE 0.00  0.00  0.00  0.000 
TOPLAM 60 51.88 7.68 51.88 86.467
İLKÖĞRETİM
PUANI
86.070
Yüzdelik Dilimi
5.88
SINIF SAYILARI ve SINIFIN DERECESİ
    KATILIM   DERECE
  TÜRKİYE 953    56 
İL İSTANBUL 287    10 
İLÇE Güngören   
OKUL AHMET MERTER İÖO   
GİRMİŞ OLDUĞU SINAVLARIN TABLOSU
KÖ1 KÖ2 KÖ3 KÖ4 KÖ5 KÖ6
TÜRKÇE 15.30 8.27 17.35 18.22
MATEMATİK 14.89 5.85 15.69 16.13
HAYAT BİLGİSİ 16.85 6.46 16.85 18.83
SOSYAL BİLGİLER 0.00 0.00 0.00 0.00
İNGİLİZCE 0.00 0.00 0.00 0.00
TOPLAM 47.04 20.58 49.88 53.17
PUAN 78.12 34.24 83.00 88.27
GENEL DERECESİ 113.00 676.00 143.00 45.00
DERSLERE GÖRE KARŞILAŞTIRMALAR
Dersler GENEL İL İLÇE OKUL SINIF
TÜRKÇE 14.81 15.09 16.10 17.96 17.96
MATEMATİK 12.88 12.99 13.14 15.44 15.44
HAYAT BİLGİSİ 14.78 14.98 15.97 18.48 18.48
SOSYAL BİLGİLER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
İNGİLİZCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOPLAM 42.48 43.06 45.21 51.88 51.88
PUAN 70.55 71.52 74.98 86.07 86.07
Dersler TÜRKÇE MATEMATİK   HAYAT BİLGİSİ   SOSYAL BİLGİLER   İNGİLİZCE
Soru Numaraları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _
1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _
1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _
   
A Kitapçığı
C B A C A C B A C B A B C C A B C A B A
A C B C A C A B A C A C B C A B C A B C
C A A B C A B B A C C A B A B A C C A B
   
B Kitapçığı
C B C A B A C A C A C B A A C B A B C B
C A A B C C B A C A A C A B C C B C A B
B C C B B A A B A B A C A C A C A C A B
   
 
3. SINIF
KATILIM
SAYILARI
GENEL İL İLÇE OKUL SINIF
25205 10835 151 25 25
İSTANBUL / Güngören / AHMET MERTER İÖO / 3A
        Türkçe Matematik H. Bilgisi Toplam     Gen İl İlçe Okul Sınıf
No
Şb
Ö.No
Soyadı Adı
D
Y
N
D
Y
N
D
Y
N
D
Y
N
 
Puan
Drc Drc Drc Drc Drc
1
3A
879 ÖZENLİ MEHM* AKİF 20 0 20.00 20   0   20.00 20 0 20.00 60 0 60.00   100.000 1 1 1 1 1
2
3A
919 KAZAR ŞEVVAL 20 0 20.00 20   0   20.00 20 0 20.00 60 0 60.00   100.000 1 1 1 1 1
3
3A
61 TURHAN BEYZA 20 0 20.00 19   1   19.00 20 0 20.00 59 1 59.00   98.205 4 4 2 2 2
4
3A
42 KOÇ MELİKE NUR 20 0 20.00 19   1   19.00 20 0 20.00 59 1 59.00   98.205 4 4 2 2 2
5
3A
69 ALBAYRAK ILGIN 20 0 20.00 19   1   19.00 20 0 20.00 59 1 59.00   98.205 4 4 2 2 2
6
3A
58 KIRMIZISAÇ YAREN 20 0 20.00 20   0   20.00 18 2 18.00 58 2 58.00   96.950 5 5 3 3 3
7
3A
21 ÖZTÜRK HAMZA 19 1 19.00 18   2   18.00 20 0 20.00 57 3 57.00   94.730 19 19 6 4 4
8
3A
24 ÇUKURKUYU SELVER 19 1 19.00 18   2   18.00 19 1 19.00 56 4 56.00   93.205 30 30 8 5 5
9
3A
920 ERGEN FA MANUR 17 3 17.00 18   2   18.00 20 0 20.00 55 5 55.00   91.370 51 51 14 6 6
10
3A
41 SÜLEKOĞLU SUDE 20 0 20.00 16   4   16.00 19 1 19.00 55 5 55.00   91.295 52 52 15 7 7
11
3A
18 SAĞIROĞLU MUHAMMED 16 4 16.00 18   2   18.00 20 0 20.00 54 6 54.00   89.690 76 75 19 8 8
12
3A
ERDEM MİRZA 19 1 19.00 16   3   16.00 18 2 18.00 53 6 53.00   88.090 104 102 23 9 9
13
3A
31 EREN MERVE 18 2 18.00 16   4   16.00 19 1 19.00 53 7 53.00   87.935 108 106 24 10 10
14
3A
53 KAYA HATİCE 19 1 19.00 14   6   14.00 20 0 20.00 53 7 53.00   87.550 114 112 25 11 11
15
3A
12 KARABASTIK EMİR 18 2 18.00 14   5   14.00 20 0 20.00 52 7 52.00   85.870 150 145 29 12 12
16
3A
2 DEMİRCİ YUSUF 17 3 17.00 16   4   16.00 18 2 18.00 51 9 51.00   84.730 175 166 32 13 13
17
3A
46 ASLANDAĞ ŞEVVAL 18 2 18.00 13   7   13.00 20 0 20.00 51 9 51.00   84.075 191 181 36 14 14
18
3A
887 GÜVEN SUDE 16 0 16.00 14   6   14.00 19 1 19.00 49 7 49.00   80.985 281 254 43 15 15
19
3A
KAYNARPINAR DOĞA 18 2 18.00 12   8   12.00 17 2 17.00 47 12 47.00   77.705 396 351 51 16 16
20
3A
94 AA C A 19 1 19.00 12   8   12.00 15 3 15.00 46 12 46.00   76.335 450 396 56 17 17
21
3A
1132 T OR SERCAN 15 5 15.00 13   6   13.00 15 5 15.00 43 16 43.00   71.410 651 567 75 18 18
22
3A
885 EKŞİ SEMİHA 18 2 18.00 9   11   9.00 16 4 16.00 43 17 43.00   70.795 676 587 79 19 19
23
3A
890 GÜVEN YA *N 16 4 16.00 10   10   10.00 17 3 17.00 43 17 43.00   70.755 677 588 80 20 20
24
3A
878 ÇAĞLA AYN EREN 16 3 16.00 9   11   9.00 17 3 17.00 42 17 42.00   68.960 760 655 91 21 21
25
3A
30 KUL ADNAN 11 9 11.00 13   7   13.00 15 5 15.00 39 21 39.00   64.690 960 815 106 22 22
SINAV ORTALAMASI 14.81 4.90 14.81 12.88 6.52 12.88 14.78 4.72 14.78 42.47 16.14 42.47   70.549  
OKUL ORTALAMASI 17.96 1.84 17.96 15.44 4.44 15.44 18.48 1.40 18.48 51.88 7.68 51.88   86.070  
SINIF ORTALAMASI 17.96 1.84 17.96 15.44 4.44 15.44 18.48 1.40 18.48 51.88 7.68 51.88   86.070  
 
  Copyright © 2007-2018 Sedat IŞIK Desing by Sedat IŞIK  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=