Sedat ğretmen
  DENEME SINAVI 1
 
 
SINAV ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ
3. SINIF
KAZANIM ANALİZLERİ S.S Baş Yüz.
TÜRKÇE
• Okuduklarında (5N1K) sorularına cevap verir. 1 62.96
• Hikâye unsurlarını belirler. 1 81.48
• Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 55.56
• Okuduklarında neden - sonuç ilişkisi kurar. 1 55.56
• Okuduklarından çıkarımlar yapar. 2 75.93
• Konuşma içeriği ve ortamı hakkında düşüncelerini belirtir. 2 85.19
• Yazılarında sözlük ve imlâ klavuzundan yararlanır. 1 81.48
• Olayları, oluşlarına göre sırasıyla yazar. 1 92.59
• Yazım kurallarını bilir, yazılarında uygular. 3 76.54
• Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. 1 96.30
• Kelimelerin eş ve karşıtın anlamlarını bilir. 2 55.56
• Metin içi anlam kurar. 1 81.48
• Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 1 74.07
• Resim ve fotoğrafları yorumlar. 1 85.19
• Görgü kurallarına ve değerlere uygun konuşur. 1 100.00
MATEMATİK
• Tek ve çift doğal sayıları ayırt eder. 1 62.96
• Doğal sayıları çözümler. 2 70.37
• Doğal sayıları karşılaştırır ve sıralar. 2 59.26
• Doğal sayıları modeller. 1 88.89
• Doğal sayıları okur ve yazar. 2 70.37
• Doğal sayılarla toplama işlemi gerektiren problemler çözer. 1 88.89
• Romen rakamlarıyla sayıları okur ve yazar. 1 100.00
• Doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. 1 81.48
• Doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 100.00
• Geriye doğru yedişer ritmik sayar. 1 40.74
• İleriye doğru ritmik sayar. 1 59.26
• Bir örüntüdeki kuralı bularak örüntüyü tamamlar. 6 77.78
HAYAT BİLGİSİ
• Okulun ve sınıfın krokisini çizer. 1 92.59
• Milli bayramlar - Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemini bilir. 1 88.89
• Okulda, bir kaza ya da acil durumda neler yapması gerektiğini bilir. 2 68.52
• Okul ve sınıf eşyalarını özenli kullanmadığında oluşacak sorunları çözmek için alternatifler üretir. 1 92.59
• Okulun tarihi hakkında araştırma yapar. 1 74.07
• Okulda kendi sağlığı kadar arkadaşlarının sağlığını da düşünür. 1 81.48
• Arkadaş seçerken ve kişisel tercihlerde olumlu dengeleri gözetir. 5 84.44
• Demokratik uygulamaların üstünlüklerini okul yaşantısındaki örneklerden hareketle tartışır. 1 92.59
• Kişisel bakım yaparken kaynakları tutumlu kullanır. 1 92.59
• Okul yaşamıyla ilgili iyimser bakış açısı geliştirir. 1 88.89
• Oyunu kazanma veya kaybetmenin doğal bir durum olduğunu kabul eder. 1 96.30
• Öğretmeni ve arkadaşları ile ilişkilerinde uygun davranışlar gösterir. 1 85.19
• Dengeli ve düzenli beslenmek için doğal ve sağlıklı besinler tüketir. 2 79.63
• Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar. 1 81.48
   
AHMET MERTER İÖO 3A
SINIFI
SINIF KARNESİ
Sınav Tarihi
5.11.2010
Dersler Soru
Sayısı
Doğru
Sayısı
Yanlış
Sayısı
Net
Sayısı
Ders Puanı
(100 üzerinden)
TÜRKÇE 20 15.30 4.37 15.30 76.481
MATEMATİK 20 14.89 4.78 14.89 74.445
HAYAT BİLGİSİ 20 16.85 2.96 16.85 84.260 
SOSYAL BİLGİLER 0.00  0.00  0.00  0.000 
İNGİLİZCE 0.00  0.00  0.00  0.000 
TOPLAM 60 47.04 12.11 47.04 78.395
İLKÖĞRETİM
PUANI
78.122
Yüzdelik Dilimi
14.95
SINIF SAYILARI ve SINIFIN DERECESİ
    KATILIM   DERECE
  TÜRKİYE 756    113 
İL İSTANBUL 226    34 
İLÇE Güngören  11   
OKUL AHMET MERTER İÖO   
GİRMİŞ OLDUĞU SINAVLARIN TABLOSU
KÖ1 KÖ2 KÖ3 KÖ4 KÖ5 KÖ6
TÜRKÇE 15.30 8.27 17.35 18.22
MATEMATİK 14.89 5.85 15.69 16.13
HAYAT BİLGİSİ 16.85 6.46 16.85 18.83
SOSYAL BİLGİLER 0.00 0.00 0.00 0.00
İNGİLİZCE 0.00 0.00 0.00 0.00
TOPLAM 47.04 20.58 49.88 53.17
PUAN 78.12 34.24 83.00 88.27
GENEL DERECESİ 113.00 676.00 143.00 45.00
DERSLERE GÖRE KARŞILAŞTIRMALAR
Dersler GENEL İL İLÇE OKUL SINIF
TÜRKÇE 13.00 13.49 14.35 15.30 15.30
MATEMATİK 12.29 12.75 13.82 14.89 14.89
HAYAT BİLGİSİ 14.32 14.86 16.29 16.85 16.85
SOSYAL BİLGİLER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
İNGİLİZCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOPLAM 39.61 41.11 44.45 47.04 47.04
PUAN 65.75 68.22 73.75 78.12 78.12
Dersler TÜRKÇE MATEMATİK   HAYAT BİLGİSİ   SOSYAL BİLGİLER   İNGİLİZCE
Soru Numaraları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _
1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _
1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _
   
A Kitapçığı
C A A B B A C B B C B A B A B A B C C A
C C B C B A A C B A C A B A B B C C B B
A B C A A B C B C B C A C A B B C A A C
   
B Kitapçığı
B C C B A C B B A B A A C A B A A C B B
A B C C A C C B A C B B C B B C B B A A
C C B A B B C A B A C C A A C B A C A B
   
3. SINIF

KATILIM
SAYILARI

GENEL İL İLÇE OKUL SINIF
19878 9000 385 27 27
İSTANBUL / Güngören / AHMET MERTER İÖO / 3A
        Türkçe Matematik H. Bilgisi Toplam     Gen İl İlçe Okul Sınıf

No

Şb

Ö.No

Soyadı Adı

D

Y

N

D

Y

N

D

Y

N

D

Y

N

 

Puan

Drc Drc Drc Drc Drc
1

3A

42 KOÇ MELİKE NUR 20 0 20.00 20   0   20.00 20 0 20.00 60 0 60.00   100.000 1 1 1 1 1
2

3A

* SÜLEKOĞLU SUDE 16 4 16.00 20   0   20.00 20 0 20.00 56 4 56.00   93.280 28 28 15 2 2
3

3A

879 ÖZENLİ MEHMET AKİF 18 2 18.00 20   0   20.00 17 3 17.00 55 5 55.00   92.065 37 36 18 3 3
4

3A

  KAZAR ŞEVVAL 19 1 19.00 17   3   17.00 19 1 19.00 55 5 55.00   91.410 49 48 23 4 4
5

3A

  TURHAN BEYZA 17 3 17.00 18   2   18.00 20 0 20.00 55 5 55.00   91.370 50 49 24 5 5
6

3A

20 ERDEM MİRZA 18 2 18.00 17   3   17.00 20 0 20.00 55 5 55.00   91.255 52 51 25 6 6
7

3A

21 ÖZTÜRK HAMZA 18 2 18.00 17   3   17.00 19 1 19.00 54 6 54.00   89.730 72 71 32 7 7
8

3A

24 ÇUKURKUYU SELVER 18 2 18.00 18   2   18.00 17 3 17.00 53 7 53.00   88.475 89 85 36 8 8
9

3A

69 ALBAYRAK ILGIN 18 2 18.00 18   2   18.00 17 3 17.00 53 7 53.00   88.475 89 85 36 8 8
10

3A

31 EREN M* VE 17 3 17.00 17   3   17.00 19 1 19.00 53 7 53.00   88.050 99 95 40 9 9
11

3A

53 KAYA HAT İCE 17 3 17.00 17   3   17.00 19 1 19.00 53 7 53.00   88.050 99 95 40 9 9
12

3A

5 KIRMIZISAÇ YAREN 17 3 17.00 17   3   17.00 18 2 18.00 52 8 52.00   86.525 127 119 50 10 10
13

3A

18 SAĞIROĞLU MUHAMMED 18 2 18.00 17   2   17.00 16 3 16.00 51 7 51.00   85.155 155 143 58 11 11
14

3A

12 KARABASTIK EMİR 17 3 17.00 17   3   17.00 17 3 17.00 51 9 51.00   85.000 159 147 59 12 12
15

3A

46 ASLANDAĞ ŞEVVAL 17 3 17.00 15   5   15.00 19 1 19.00 51 9 51.00   84.460 175 162 65 13 13
16

3A

  ARP CI CİHAD 17 3 17.00 14   6   14.00 19 1 19.00 50 10 50.00   82.665 219 203 75 14 14
17

3A

  GÜVEN SUDE 15 5 15.00 14   6   14.00 19 1 19.00 48 12 48.00   79.305 310 279 102 15 15
18

3A

  DEMİR Cİ YUSUF 14 4 14.00 14   4   14.00 16 3 16.00 44 11 44.00   73.050 528 459 146 16 16
19

3A

  KUL ADNAN 14 6 14.00 15   5   15.00 14 6 14.00 43 17 43.00   71.795 578 501 157 17 17
20

3A

  ÇAĞLAYAN EREN 16 4 16.00 12   7   12.00 15 5 15.00 43 16 43.00   71.295 595 516 161 18 18
21

3A

54 KAYNARPINAR DOĞA 11 9 11.00 16   3   16.00 14 6 14.00 41 18 41.00   68.550 718 609 184 19 19
22

3A

*8 EKŞİ SEMİHA 12 8 12.00 9   11   9.00 16 4 16.00 37 23 37.00   60.715 1082 900 228 20 20
23

3A

  KARAVELİ BERKANT 11 9 11.00 7   13   7.00 18 2 18.00 36 24 36.00   58.495 1202 992 238 21 21
24

3A

  GÜVEN YAREN 10 10 10.00 8   12   8.00 16 4 16.00 34 26 34.00   55.560 1345 1107 247 22 22
25

3A

  K K EMRAH 10 9 10.00 11   9   11.00 11 9 11.00 32 27 32.00   53.320 1453 1186 254 23 23
26

3A

1 32 TORUN O SERCAN 10 4 10.00 8   8   8.00 14 3 14.00 32 15 32.00   52.510 1490 1216 258 24 24
27

3A

* KÖSE AKIN 8 12 8.00 9   11   9.00 6 14 6.00 23 37 23.00   38.745 2200 1728 286 25 25
 
SINAV ORTALAMASI 13.00 6.55 13.00 12.29 6.92 12.29 14.32 4.87 14.32 39.61 18.34 39.61   65.747  
OKUL ORTALAMASI 15.30 4.37 15.30 14.89 4.78 14.89 16.85 2.96 16.85 47.04 12.11 47.04   78.122  
SINIF ORTALAMASI 15.30 4.37 15.30 14.89 4.78 14.89 16.85 2.96 16.85 47.04 12.11 47.04   78.122  
 
  Copyright © 2007-2018 Sedat IŞIK Desing by Sedat IŞIK  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=