Sedat ğretmen
  DENEME SINAVI 3
 
 

SINAV ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ
3. SINIF

KAZANIM ANALİZLERİ S.S Baş Yüz.
TÜRKÇE
• Ekleri kullanarak kelime türetir. 1 92.31
• Yazım kurallarını bilir uygular. 1 84.62
• Anlamlı ve kurallı cümle kurar. 1 96.15
• Kelimelerin eş ve karşıt anlamlarını bilir. 1 96.15
• Noktalama işaretlerini bilir. 1 96.15
• Görselleri kullanarak söz varlığını geliştirir. 3 83.33
• Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 73.08
• Kelime türlerini işlevlerine uygun kullanır. 1 88.46
• Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 42.31
• Cümleleri ve olayları anlamlarına göre sıralar. 1 80.77
• Okuduklarında neden - sonuç ilişkisi kurar. 1 92.31
• Harflerden heceler, hecelerden kelimeler oluşturur. 1 76.92
• Okuduklarından çıkarımlarda bulunur. 3 89.74
• Okuduğu şiirin konusunu belirtir. 3 98.72
MATEMATİK
• Sıvı ölçme birimleriyle ilgili problem çözer. 1 88.46
• Doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1 96.15
• İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler. 2 78.85
• Üç basamaklı doğal sayıların basamaklarındaki rakamların basamak değerini belirtir. 1 69.23
• Şekil grafiğini yorumlar. 1 92.31
• Üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. 1 92.31
• Doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. 3 71.79
• Tek ve çift doğal sayıları belirtir. 1 76.92
• Doğal sayılarla çarpma işlemi yapar. 2 75.00
• Çetele ve sıklık tabloları oluşturur. 1 92.31
• Doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 2 69.23
• Üç basamklı doğal sayıları sembol kullanarak sıralar. 1 69.23
• Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler. 2 84.62
• 100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar. 1 61.54
HAYAT BİLGİSİ
• Çocuk olarak haklarını bilir. 1 46.15
• Atatürk'ün hayatı ve bununla ilgili önemli olayları araştırır. 1 69.23
• Kullandığı eşyaların özelliklerini belirtir. 1 96.15
• Duyguların nasıl etkilendiğini açıklar. 1 100.00
• Kaynakları tutumlu kullanır. 2 92.31
• İletişimde saygı ve sevgiye yer verir. 1 61.54
• Çekirdek aile ve büyük aileyi ayırt eder. 1 96.15
• İletişim araçlarını sınıflandırır, uygun kullanır. 2 86.54
• Aile bireylerinin birbirine saygılı davranması gerektiğini bilir. 1 100.00
• Çevresindekilerle iletişimde olumlu değerleri gözetir. 2 75.00
• Aile bireyleri arasında daha samimi bir ilişki olduğunu bilir. 1 92.31
• Zamanı değerlendirmek için günlük ve haftalık plan yapar. 2 80.77
• Mesleklerini tanır ve özelliklerini kavarar. 1 92.31
• Trafik işaret ve levhalarının anlamını bilir. 1 100.00
• Acil durum araçlarını tanır. 1 96.15
• Kendisinin ve arkadaşlarının sağlığını düşünür. 1 65.38
     
AHMET MERTER İÖO 3A
SINIFI

SINIF KARNESİ

Sınav Tarihi

16.3.2011
Dersler Soru
Sayısı
Doğru
Sayısı
Yanlış
Sayısı
Net
Sayısı
Ders Puanı
(100 üzerinden)
TÜRKÇE 20 17.35 2.65 17.35 86.731
MATEMATİK 20 15.69 4.19 15.69 78.462
HAYAT BİLGİSİ 20 16.85 3.15 16.85 84.231 
SOSYAL BİLGİLER 0.00  0.00  0.00  0.000 
İNGİLİZCE 0.00  0.00  0.00  0.000 
TOPLAM 60 49.88 10.00 49.88 83.141

İLKÖĞRETİM
PUANI

83.000

Yüzdelik Dilimi

12.58
SINIF SAYILARI ve SINIFIN DERECESİ
    KATILIM   DERECE
  TÜRKİYE 1137    143 
İL İSTANBUL 314    31 
İLÇE Güngören   
OKUL AHMET MERTER İÖO   

GİRMİŞ OLDUĞU SINAVLARIN TABLOSU

  KÖ1 KÖ2 KÖ3 KÖ4 KÖ5 KÖ6
TÜRKÇE 15.30 8.27 17.35 18.22    
MATEMATİK 14.89 5.85 15.69 16.13    
HAYAT BİLGİSİ 16.85 6.46 16.85 18.83    
SOSYAL BİLGİLER 0.00 0.00 0.00 0.00    
İNGİLİZCE 0.00 0.00 0.00 0.00    
TOPLAM 47.04 20.58 49.88 53.17    
 
PUAN 78.12 34.24 83.00 88.27    
GENEL DERECESİ 113.00 676.00 143.00 45.00    

DERSLERE GÖRE KARŞILAŞTIRMALAR

Dersler GENEL İL İLÇE OKUL SINIF
TÜRKÇE 15.28 15.57 16.12 16.86 17.35
MATEMATİK 12.69 12.90 12.91 15.18 15.69
HAYAT BİLGİSİ 14.83 15.05 15.64 16.50 16.85
SOSYAL BİLGİLER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
İNGİLİZCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOPLAM 42.79 43.52 44.68 48.54 49.88
PUAN 71.06 72.26 74.12 80.73 83.00
Dersler TÜRKÇE MATEMATİK   HAYAT BİLGİSİ   SOSYAL BİLGİLER   İNGİLİZCE
Soru Numaraları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _
1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _
1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _
A Kitapçığı
A A B C B A C B C A A C B A A B A C B A
A C A B B C C B A C B C A C A B A B C A
C B A B C A A C B C B A C C A B B A C C
B Kitapçığı
A A B C A B B A A B C B A A B C C A C A
B C A B A C A C C A C B B A B C C A A B
C C A B C A A B C B A B C A A C B C B C
 
3. SINIF

KATILIM
SAYILARI

GENEL İL İLÇE OKUL SINIF
28544 11287 152 28 26
İSTANBUL / Güngören / AHMET MERTER İÖO / 3A
        Türkçe Matematik H. Bilgisi Toplam     Gen İl İlçe Okul Sınıf

No

Şb

Ö.No

Soyadı Adı

D

Y

N

D

Y

N

D

Y

N

D

Y

N

 

Puan

Drc Drc Drc Drc Drc
1

3A

42 KOÇ MELİKE NUR 20 0 20.00 20   0   20.00 20 0 20.00 60 0 60.00   100.000 1 1 1 1 1
2

3A

919 KAZAR ŞEVVAL 20 0 20.00 20   0   20.00 19 1 19.00 59 1 59.00   98.475 2 2 2 2 2
3

3A

879 ÖZENLİ M AKİF 19 1 19.00 20   0   20.00 20 0 20.00 59 1 59.00   98.320 3 3 3 3 3
4

3A

61 TURHAN BEYZA 19 1 19.00 20   0   20.00 18 2 18.00 57 3 57.00   95.270 12 12 6 4 4
5

3A

  SAĞIROĞLU MUHAMMED 18 2 18.00 19   1   19.00 20 0 20.00 57 3 57.00   94.845 18 18 8 5 5
6

3A

  ERGEN FATMANUR 20 0 20.00 17   3   17.00 20 0 20.00 57 3 57.00   94.615 20 20 10 6 6
7

3A

  ALBAYRAK ILGIN 19 1 19.00 19   1   19.00 18 2 18.00 56 4 56.00   93.475 25 25 11 7 7
8

3A

21 ÖZTÜRK HAMZA 19 1 19.00 17   3   17.00 20 0 20.00 56 4 56.00   92.935 34 34 15 8 8
9

3A

58 YAREN KIRMIZISAÇ 17 3 17.00 19   1   19.00 18 2 18.00 54 6 54.00   90.115 67 66 18 9 9
10

3A

  ÇUKURKUYU SELVER 20 0 20.00 16   4   16.00 17 3 17.00 53 7 53.00   88.245 100 97 22 10 10
11

3A

31 MERVE EREN 17 3 17.00 19   1   19.00 16 4 16.00 52 8 52.00   87.065 124 117 24 11 11
12

3A

4 1 SÜLEKOĞLU SUDE 18 2 18.00 18   2   18.00 16 4 16.00 52 8 52.00   86.950 127 120 25 12 12
13

3A

  ERDEM MİRZA 16 4 16.00 19   1   19.00 17 3 17.00 52 8 52.00   86.910 128 121 26 13 13
14

3A

94 ARPACI CİHAD 18 2 18.00 17   3   17.00 17 3 17.00 52 8 52.00   86.680 134 127 27 14 14
15

3A

12 KARABASTI EMİR 18 2 18.00 17   3   17.00 17 3 17.00 52 8 52.00   86.680 134 127 27 14 14
16

3A

53 HATİCE KAYA 17 3 17.00 17   3   17.00 18 2 18.00 52 8 52.00   86.525 137 130 28 15 15
17

3A

46 ASLANDAĞ ŞEVVAL 18 2 18.00 14   6   14.00 18 2 18.00 50 10 50.00   82.820 233 217 36 16 16
18

3A

000 92 YUSUF DEMİRCİ 19 1 19.00 11   9   11.00 19 1 19.00 49 11 49.00   80.640 298 275 41 17 17
19

3A

1132 TORUN SERCAN 18 2 18.00 13   4   13.00 15 5 15.00 46 11 46.00   76.450 446 399 58 18 18
20

3A

887 SUD E GÜVEN 16 4 16.00 14   6   14.00 16 4 16.00 46 14 46.00   76.410 447 400 59 19 19
21

3A

  YAREN GÜVEN 17 3 17.00 12   8   12.00 16 4 16.00 45 15 45.00   74.500 517 455 64 20 20
22

3A

54 KAYNARPINAR DOĞA 16 4 16.00 15   5   15.00 11 9 11.00 42 18 42.00   70.580 674 574 73 21 21
23

3A

885 EKŞİ SEMİHA 17 3 17.00 10   10   10.00 15 5 15.00 42 18 42.00   69.385 723 614 76 22 22
24

3A

30 KUL ADNAN 14 6 14.00 10   10   10.00 10 10 10.00 34 26 34.00   56.720 1343 1081 104 23 23
25

3A

  KARAVELİ BERKANT 11 9 11.00 6   14   6.00 16 4 16.00 33 27 33.00   53.650 1497 1189 112 24 24
26

3A

878 EREN 10 10 10.00 9   11   9.00 11 9 11.00 30 30 30.00   49.730 1692 1325 119 26 25
 
SINAV ORTALAMASI 15.28 4.50 15.28 12.69 6.86 12.69 14.83 4.85 14.83 42.80 16.21 42.80   71.056  
OKUL ORTALAMASI 16.86 3.14 16.86 15.18 4.71 15.18 16.50 3.39 16.50 48.54 11.24 48.54   80.728  
SINIF ORTALAMASI 17.35 2.65 17.35 15.69 4.19 15.69 16.85 3.15 16.85 49.89 9.99 49.89   83.000  
 
  Copyright © 2007-2018 Sedat IŞIK Desing by Sedat IŞIK  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=