Sedat ğretmen
  DEYİMLER
 
DEYİMLER

Bu testte 20 soru vardır. Cevaplama süresi -40- dakikadır.

 
 
  
1 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?         
      A) Vapurlar bugün de çalışmıyormuş.
      B) Kürsüde konuşurken çok heyecanlıydı.
      C) Ona da hak veriyoruz.
      D) Şimdi de şuna bakalım.
                                                        
                                                                                                  
 1. SORU
A) 
B)
C)  
D)
 
 2 )Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir?
      A) Sınıf içinde yaşamak
      B) Düzensiz insan ilişkileri
      C) Kurallı olmanın
      D) Uygar bir insan olmalısın.
 
 
 
 
 
 2. SORU
A) 
B)
C) 
D)  
 
 
3 )Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?
      A) Okuma yazmayı öğreniyorlardı.
      B) Benimle birlikte koşuya katıldı.
      C) Babam beni gezmeye götürdü.
      D) Annem beni almaya gelmedi.
 
 3. SORU
A) 
B) 
C)
D) 
 
 
 4 )Aşağıdakilerden hangisi isim cümlesidir?
      A) Defterinin kenarını kırıştırma.
      B) Saat 12'yi 5 geçiyor.
      C) Kar, ağacın dallarını kırmış.
      D) Kuğu çok güzel bir kuştur.
 
 4. SORU
A) 
B) 
C) 
D)  
 
 
5 )Aşağıdakilerden hangisi olumlu  cümledir?
      A) Köyün muhtarı oldukça  gençti.
      B) Antalya'ya çoğunlukla kar yağmaz.
      C) Ayşe gitmek isteyince, onu kimse tutamazdı.
      D) Cüzdanımda hiç param kalmamış.
 
 5. SORU
A)
B) 
C) 
D)
 
 
6 )  1.depolar
      2.bazı bitkiler
      3.besin
      4.köklerinde
      Yukarıda numaralandırılmış sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir cümle  oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerin hangisine uygun düşer?
      A) 1-2-3-4              B) 2-4-3-1
      C) 4-3-2-1              D) 2-3-4-1
 
 6. SORU
A) 
B) 
C) 
D)
 
 
 7 )Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?
      A) Dişlerimizi ne zaman ve nasıl fırçalamalıyız?
      B) Dün akşam neden erken yatmadın?
      C) Hikaye okumayı sever misin?
      D) Keki beğendin mi?
 
 7. SORU
A) 
B) 
C)
D)  
 
 
 8 )"Aksi adamın biri" sözüyle tanımlanan nasıl bir kişidir?  
      A) Ters işler yapan
      B) Huysuz ve sinirli olan
      C) Durmadan şaka yapan
      D) Başkalarının tersine giden
 
 8. SORU
A) 
B) 
C)
D) 
 
 
9 )Aşağıdakilerden hangisi bir tümce değildir ?  
      A) Püf püf diye üfledi.
      B) Odunları bitirmişler mi?
      C) Ormanda çam, meşe, gürgen
      D) Bahçe her gün sulanıyor.
 
 9. SORU
A) 
B) 
C) 
D) 
 
 
10 )"Rüzgar acı acı esiyor." ifadesiyle anlatmak istenen nedir?   
      A) Dışarıda ılık bir havanın olduğu
      B) Rüzgarın ağacı yıktığını
      C) Dışarıda sert bir rüzgarın estiği
      D) Kışın yaklaştığı
 
 10. SORU
A) 
B) 
C) 
D)  
 
 
11 )Tutam(1), bayırdan(2), deveyi(3), bir(4), uçuran(5), ottur(6)
      Yukarıdaki sözcüklerden anlamlı bir cümle oluşturmak için hangi sıralama   yapılmalıdır?
      A) 4-1-6-3-2-5                 B) 2-3-5-6-4-1
      C) 3-2-5-4-1-6                 D) 3-5-2-4-1-6
 
 11. SORU
A) 
B) 
C) 
D) 

 
 
12 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı bir anlatım yoktur?
      A) Sevinci gözlerinden okunuyordu.
      B) Çok korktuğu gözlerinden belliydi.
      C) Bu işten kurtulmak için çıkış yolu aradı
      D) Amcasına derin bir saygıyla bağlıydı.
 
 12. SORU
A) 
B) 
C) 
D) 

 
 
13 )"Arkadaşım buluttan nem kapardı." Cümlesinde, sözü edilen kişi ile  ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenir?
      A) Meraklı                              B) İçli
      C) Alıngan                             D) Titiz
 
 13. SORU
A) 
B) 
C) 
D)  
 
 
14 )"Kapı kapı dolaşmak" deyimini en iyi açıklayan aşağıdakilerden hangisidir?
      A) Başkalarının kapısına gitmek
      B) Çok gezmek.
      C) Gezmeyi sevmek
      D) Kapıları kontrol etmek
 
 14. SORU
A) 
B)
C) 
D)  
 
 
15 )"Onun ......... .............. sana ders olsun." Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
      A) Başına gelen            B) Başa gelen
      C) Başını bekleyen       D) Başını dinleyen
 
 15. SORU
A) 
B) 
C) 
D)  
 
 
16 )Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir?
      A) Sendeki bu tembelliğin sonu
      B) Sakatlara karşı görevimiz
      C) Çalışıyor ki,başarılı olsun
      D) Bu sözlüğün faydası
 
 16. SORU
A) 
B) 
C) 
D)  
 
 
17 )Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere "fakat" kelimesi  getirilemez ?
      A) Yaramaz ............. çalışkan
      B) Tembel .................. terbiyeli
      C) Yaşlı ............... yakışıklı
      D) Zayıf ................. güçlü
 
 17. SORU
A) 
B) 
C) 
D) 
 
 
18 )Aşağıdaki cümlelerden hangisi gelecekte olan iş ve oluşları haber  vermektedir?
      A) Levent'in kalemi kırılmış.   
      B) Bu tren İzmir'e gidiyor.
      C) Dün annem kek yaptı.       
      D) Babam yarın gelecek.
 
 18. SORU
A) 
B) 
C)
D) 
 
 
19. Aşağıdakilerden hangisi bir tümcedir?
      A) Hepsi geçmişte kaldı
      B) Ufuklara açılan yelken
      C) Hep, seven ve giden
      D) Ardından koşulan ümitler
 
 
 19. SORU
A)
B)
C) 
D) 
 
20 )Aşağıdaki sözcük dizilerinden hangisi bir tümce değildir ?  
      A) Bütün ayakkabılar boyanmıştı.
      B) Okulu hepimiz çok.
      C) Deniz sessiz ve sakindi.
      D) Çocuklar oyuna daldılar. 
 
 

 
  Copyright © 2007-2018 Sedat IŞIK Desing by Sedat IŞIK  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=