Sedat ğretmen
  3.SINIF ANLAMA
 
TEST -1- (Bu testin süresi:10 dakika)
      
 
ANLAMA  testi  1
 
Yıldırım Beyazıt köyleri dolaşıyordu. Bir gün, köyün birinde çok yaşlı bir   köylüye rastladı. Bu köylü bahçesinde küçük küçük fidanları dikiyordu.
      Yıldırım yaşlı köylüyle şakalaşmak istedi:
      - Baba,dedi. Bu fidanlar ne zaman büyüyüp de yemiş verecek? Bu yemişlerden yemek sana nasip olacak mı? Köylü:
      -  Hiç sanmıyorum, dedi.
      -  Öyle ise niye kendini yorup duruyorsun?
      - Biz atalarımızın diktiği yemişleri yemiyor muyuz? Oğullarımız, torunlarımız da  bizim diktiklerimizin yemişini yesinler.
      Bu cevap Yıldırım Beyazit'ın çok hoşuna gitmişti.
      - Aferin ! dedi.
      O zamanlar padişah kime " aferin" derse hemen bir altın verilmesi gelenekti. Padişahın yanındaki-lerden biri hemen köylüye bir altın verdi.
      Köylü:
      - Bak sultanım! Dedi. Gördün mü? Bizim fidanlar şimdiden meyve verdi. Bu cevap Yıldırım Beyazıt'ın daha çok hoşuna gitti. Köylünün sırtını
      sıvazladı.
      - Aferin baba, aferin! Dedi.
      Köylü bu söz üzerine bir altın daha aldı. Tanrısına dua etti.
     Aşağıdaki üç soruyu yukarıdaki metne göre yanıtlayınız.
1 )Köylü fidanları niçin dikiyordu?
      A) Oğul ve torunların yemesi için.
      B) Yıldırım Beyazit'ten bahşiş almak için
      C) Yemişleri yemek için
 
2 )Köylü bahçesinde ne yapıyordu?
      A) Bahçesini suluyordu.
      B) Meyve topluyordu.
      C) Küçük fidanları dikiyordu.
 
3 )Bu yazıda anlatılmak istenen nedir?
      A) Alçak gönüllü insanları herkes sever.
      B) Çalışan daima kazanır.
      C) Yalnız kendimiz için değil, bizden
           sonrakiler için de çalışmalıyız.
 
 
   İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler yer küre üzerinde doğanın dengesini   bozmayacak oranda doğmak, gelişmek ve yaşamak zorundadır. Endüstri  atıkları, nükleer denemeler gibi çeşitli olaylar yüzünden doğanın  dengesini bozmaktadır. Öyle ise biz dünyalılar millet farkı gözetmeksizin doğaya önem vermeli  ve bu eşsiz umursamazlığımızdan vazgeçmeliyiz.
      Aşağıdaki üç soruyu yukarıda ki parçaya göre cevaplayınız.
4)Doğanın dengesinin bozulması sonucu
    aşağıdakilerden hangisi olur?
      A) İnsanlar yiyecek sıkıntısı çeker.
      B) Dünyanın doğal dengesi bozulur.
      C) Dünya üzerinde canlı hayat giderek yok
           olur.
 
5 )Aşağıdakilerin hangisi endüstride ileri olmanın
     getirdiği zarardır?
      A) Çevre ve hava kirliliğini önleyememek.
      B) İşçi nüfusunu arttırmak için aşırı çoğalma.
      C) Beslenme ve ısınma amacıyla ormanları  
            yok etme.
 
6)Yukarıdaki yazıda anlatılan nedir?
      A) Çevre kirliliği         B) Hava kirliliği    
                           C) Hepsi 
 
ÜÇ ARKADAŞ
      Biz üç arkadaşız.Ben, Ali, Hasan bir de Mustafa. Ben tornacıda çalışırım. Ustam zaman zaman arabaları da onarır. Hasan kahvecinin yanında çalışır.  Ona buna çay, kahve taşır. En zor iş Mustafa'nın. Çünkü sabahtan akşama kadar ayakta çalışır. Durmadan demir döver.
      Aşağıdaki üç soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayın .
7)Ali ne iş yapıyor?
      A) Tornacı       B) Demirci     C) Kahveci
 
                       
8 )Arabaları onaran kimdir?
      A) Mustafa'nın ustası       B) Ali'nin ustası
                                C) Hasan
 
                      
9 )En zor işte kim çalışıyor?
      A) Ali                                 B) Hüseyin
                         C) Mustafa    
           
 
EĞİK AĞAÇAR
      Yağmur dindikten sonra, şuraya buraya ışıklar serpildi, gökyüzünden.
      Aydınlık gölgelerin içine martı kanatları gibi parça parça düştü.
      Pencereyi açtım. Birden sarıya bulandı bulutlar.
      Caddeye çıkıp, rasgele yürümeye başladım. Yorulunca pis bir sokağa daldım.
      Önüme kediler çıktı bir sürü. Üstüme saldırmaya kalktı bir tanesi. Taş   attım yol, yol verdi.                                                                        
      Aşağıdaki dört soruyu yukarıdaki parçaya göre cevaplayın.
10)Yazar ne zaman caddeye çıktı?
      A) Yağmurdan önce       B) Yağmurdan sonra
                 C) Hiçbir zaman
 
           
11 )Yazara göre sokak ne haldeydi?
      A) Pislik içinde            B) Tertemiz
                            C) Daracık
                 
12 )Parçada hangi hayvanlardan bahsediliyor?
      A) Kaplanlardan       B) Sincaplardan
                            C) Kedilerden

 
13 )Yazar bulutların hangi renge boyandığını
       söylüyor?
      A) Kırmızı                B) Pembe
                             C) Sarı        
            
MİLLET MALI
      Soğuk, karlı bir hava...Her yer bembeyaz...Bu beyazlığı,Önümüzde giden  karartılar bozu-yor.Bunlar ,kağnılarıyla ordumuza cephane taşıyan köylü kadınlardı.
      Biraz sonra onlara yetişip selamlaştık.
      Biz,kalın paltolarımız altında titrerken ,çok yaşlı bir nine,yorganını kağnının üstüne örtmüş ,çıplak ayaklarıyla karları çiğniyordu.Sırtındaki  peştamalın içindede ,kendisi gibi çıplak bir yavru vardı.Onları görünce içim sızladı.
      -Nineciğim ,dedim üşümez misin sen ? Bak torununda neredeyse donacak
      .Arabaya serdiğin yorganı onun üstüne örtsene !
      Nine kağnıya doğru koştu:
      -Kar serpiliyor, oğlum dedi.Bunun altındaki millet malıdır.Nem kapmasın.
      Sonra yorganın uçlarını çeke çeke top ,mermilerini iyice örttü.
      Torunundan,oğlundan,kendinden daha çok ordumuzun cephanesini düşünüyordu.
      İşte Türk Milleti,Kurtuluş Savaşı'nı Böyle fedakarlıklarla kazandı.    
14 )Yazar,yolda aşağıdakilerden hangileriyle  
       karşılaşıyor?
      A) Çocuklarla                B) Askerlerle
                    C) Köylü kadınlarla  
   
15 )Nine,aşağıdaki sebeplerin hangisinden dolayı   
     yorganı,torununun değil,cephanenin üstüne  
      örtüyor?
      A) Büyükleri böyle yapmasını istediği için
      B) Millet malını torunundan üstün tuttuğu için
      C) Taşıdığı mermileri çevreden gizlemek için
 
16 )Köylü kadının " millet malı" dediği şey  
       aşağıdakilerden hangisidir?
      A) Araba                  B) Yorgan
                           C) Cephane
 
17 )  Bu yazıda anlatılan olay,aşağıdaki
         savaşların hangisinde geçmiştir?
      A) Kurtuluş Savaşı         B) Çanakkale Savaşı
                               C) Balkan Savaşları
     
 18 )Bu yazıda anlatılmak istenen  nedir?
      A) Türk Milleti vatanı için her fedakarlığı
           yapar
      B) Kadın cephaneyi torunu gibi sevmektedir
      C) Köylü kadınları karda yolculuk etmeyi
           severler
 
19 )1.depolar          2.bazı bitkiler
      3.besin            4.köklerinde
      Yukarıda numaralandırılmış sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerin hangisine uygun düşer?
      A) 1-2-3-4                 B) 2-4-3-1    
                       C) 4-3-2-1   
 
 20) Tutam(1), bayırdan(2), deveyi(3), bir(4),  
         uçuran(5), ottur(6)
      Yukarıdaki sözcüklerden anlamlı bir cümle oluşturmak için hangi sıralama   yapılmalıdır?
      A) 4-1-6-3-2-5                    B) 2-3-5-6-4-1
                            C) 3-2-5-4-1-6                  
 
                                                                                                             
          
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D) 

4. SORU
A)
B)
C)
D)  5. SORU
A)
B)
C)
D)6. SORU
A)
B)
C)
D)
 


7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)
 10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)
 


14. SORU
A)
B)
C)
D)
 

15. SORU
A)
B)
C)
D)
 

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)
 


18. SORU
A)
B)
C)
D) 

19. SORU
A)
B)
C)
D)
 


20. SORU
A)
B)
C)
D)
 
 


 
     
 
 
Sitemiz 2 Temmuz 2008 den İtibaren 84259 ziyaretçi (196906 klik) izLenimi aLdi.® Powered ßy. Hakan` ®
 
Menü
Web Stats Suan AnaSayfamızda Siteyi İnceLeyen>>
Ogretmen SohbetOdasi
Sohbet Odamızdaki KayıtLı Ve Misafir Kullanıcılarımız
 • Hakan`
 • Mine
 • CemceSohbet
 • AdemCe
 • Emreny
 • Firuze
 • Duru
 • Fairy
 • Dila
 • Sultaniyegah
 • _desire_
 • Hazar
 • reyhann
 • Ogrtmn07
 • Oktay
 • Seyduna
 • SimirNa
 • _Ceren_
 • sude
 • sirius
 • yasemn
 • Rainbow
 • Yakamoz
 • Lotus
 • eBRu_
 • nurhak
 • zemherim
 • ENDAM
 • m33
 • eric
 • buket_okunöncesi
 • Mirra
 • Teomanhun
 • deepblue
 • Halim
 • SuDeM
 • mami
 • Historia_
 • egtmn
 • Norm
 • sawyer_ogrt
 • deste
 • eser1
 • craven
 • Kuzgun45
 • Ogrencii
 • aliii
 • alp
 • ceren
 • isingul
 • kamer
 • semsur
 • Ahmetcemil
 • limit
 • linkinparkci
 • Sedef_-_
 • Filiz_Ank
 • Ayzadee
 • ALPERENN
 • AhDe_VeFa
 • petos
 • darksilver
 • atanamayan
 • _nehir_
 • onder_zumrem
 • Elif
 • MuDuR
 • iyiogretmen
 • nev-sel
 • Okyanus
 • DidemTarih
 • demet
 • ecom40
 • hale-turkceci
 • egem
 • hasan
 • konyasosyal
 • egtmn
 • Teacher_aLi
 • Paradise
 • Ogretmen_mesuT
 • zibal
 • Denklem_
 • MuallimOrhan
 • AfetHoca
 • Suu
 • AsumanMuzikci
 • GSLi_Ogretmen
 • Defter
 • SongulENG
 • Semi
 • Mudure
 • masal
 • orhangny
 • belmaGeometri
 • savron
 • BerrinOGRT
 • Ersin
 • FENeLaNuR
 • AsliZumre
 • Melody
 • kemall
 • zmn
 • ahmetegitimci
 • Ogretmen
 • KatipaLi
 • ceren
 • SevilayKimya
 • mistral
 • Kimyager
 • Hakan_Ogrtmn
 • Fentest
 • kuyucadisi
 • Nergis_esk
 • Sade
 • alperr
 • Asill
 • TarihOgrt
 • klm
 • FeSTiWaLSS
 • Fenci33
 • never
 • Cografyaciyim
 • monalisa
 • morton
 • Sedanur
 • matteach--
 • mystery
 • gaye
 • yildizz
 • ogrtmn
 • Fen_ist
 • PINAR_
 • Eslem34
 • kobrax
 • GuL-Antep
 • yasemin
 • sevdaEgitimci
 • Duru_
 • Nevinturker
 • Furkan_ogrtmen
 • terekeme
 • Ogretmen27
 • umut_hoca
 • omerr
 • alperenn
 • nesrin
 • Esra_Ogrtmn
 • TeacherSevim
 • kamu-file
 • alper-gonyal
 • alperr
 • metali
 • SirinHoca
 • Ogretmen_m
 • prhrol
 • Koy_ogretmeni
 • epsilon
 • aSeNa
 • LazOgretmen
 • PelinFizik
 • Anasinifi
 • Merve_sosyal
 • KuraLsiz
 • Matematikcii
 • ogretmen_ist
 • beri_van
 • Ece_ank
 • Nergis_esk
 • kitapci
 • Kader
 • nuray
 • ecemce
 • RasyoneLL
 • KokuLu_Silgi
 • Yelizz
 • tugba_
 • Defterdar
 • duru
 • emirhan
 • krizantem
 • madmach
 • botan
 • KayRa
 

 
  Copyright © 2007-2018 Sedat IŞIK Desing by Sedat IŞIK  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=