Sedat ğretmen
  4.SINIF İŞARETLER
 
İŞARETLER  

Bu testte 20 soru vardır. Cevaplama süresi -40- dakikadır.

1."Ödevlerini yaptın mı" tümcesinin sonuna hangi noktalama işareti 
konulmalıdır?
a) ( ! )
b) ( ? )
c) ( . )
d) ( ... )

2.Aşağıdakilerden hangisinde kesme işareti (') doğru kullanılmıştır?
a) Türk'lük
b) Türkiye'de
c) Türk'ler
d) Türkçe'nin
3. "Hey Ömer( ) Bu gün okula gelecek misin( )" tümcesinde boş bırakılan 
yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?
a) ( , ) ( ! )
b) (! ) ( . )
c) ( ! ) ( ? )
d) ( , ) ( ? )
4. "Ders zili çaldı mı, çok sevinirdik" tümcesinin sonuna aşağıdaki 
noktalama işaretlerinden hangisi gelmelidir?
a) Soru işareti (? )
b) Ünlem işareti (!)
c) Nokta (.)
d) Virgül (,)
5. "Eee, yeter artık" tümcesinin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir?
a) Ünlem işareti (!)
b) Nokta (.)
c) Soru işareti (? )
d) Virgül (,)
6. "Kitaplarımı defterlerimi kalemimi pergelimi cetvelimi ve silgimi çantama 
yerleştirdim." tümcesinde kaç tane virgül kullanmak gerekir?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
7. Aşağıdaki tümcelerin hangisinin sonuna nokta (.) konması gerekir?
a) İstanbul'a kar mı yağdı
b) Konuyu hiç anlamaz olur muyum
c) Hangi kitaba baksak acaba
d) Baban bu gün mü gelecek
8. Aşağıdaki tümcelerden hangisinin sonuna nokta(.) konulmalıdır?
a) Öğretmen dedi ki
b) Test parasını getirdin mi
c) İmdat, yardım edin
d) Okulumu çok seviyorum
9. "Yetişin, boğuluyorum" tümcesinin sonuna hangi noktalama işareti 
konulmalıdır?
a) Soru işareti(? )
b) Nokta(.)
c) Ünlem işareti(!)
d) Üç nokta(...)
10. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmamıştır ?
a) Bin bilsen dahi bir bilene danış.
b) Çocuklar ödevlerinizi yaptınız mı
c) Marmara Bölgesinde büyük bir deprem oldu.
d) Ankara İstanbul ve İzmir Türkiye'nin büyük şehirlerindendir.
11. Aşağıdakilerden hangisinde soru işareti (?) yanlış kullanılmıştır?
a) Küçük kardeşin neler yapıyor?
b) Derslerin nasıl gidiyor?
c) Ona inansam mı? İnanmasam mı? diye düşünüyorum.
d) Bu ne demek oluyor?
12. "Giysilerimi kitaplarımı defterlerimi özenle kullanıyorum ." 
tümcesinde kaç yerde virgül kullanmalıyız?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış yerde 
kullanılmıştır?
a) Ankara'dan şimdi geldim.
b) En büyük Türk Atatürk'tür.
c) Ayşe'ler bu akşam bize gelecekler.
d) Annem ve babam Almanya'dan izne geldi.
14. "İkinci gün" sözünü rakamla yazmak istersek, aşağıdakilerden 
hangisi doğru olur?
a) 2 gün
b) 2. gün
c) 2, gün
d) 2- gün
15. "Babamın( ) kitaplarla ilgili çok ilginç sözleri vardır( ) Bir keresinde şöyle 
demişti( )" tümcesinde, parantezlerin bulunduğu yerlere konulması gereken 
noktalama işaretleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) (,) (.) (:)
b) (;) (.) (;)
c) (.) (!) (:)
d) (:) (.) (!)
16. Akıllı insan(1) her düşündüğünü söylemez(2) fakat her söylediğini
(3) düşünerek söyler(4) Numaralı yerlerden hangisinde 
noktalı virgül ( ; ) konmalıdır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
17. "Onu görmeye gittim fakat evde bulamadım." tümcesinde 
noktalı virgül (;) hangi sözcükten sonra konulmalıdır?
a) Fakat
b) Görmeye
c) Gittim
d) Onu
18. "Annem, Akşam olduğunu görmüyor musun? dedi." tümcesinde 
hangi bölüm tırnak içine alınmalıdır?
a) Annem
b) Akşam olduğunu
c) Akşam olduğunu görmüyor musun?
d) Dedi
19. Kişi adlarına getirilen eklerini ayırmak için hangi noktalama işaretleri 
kullanılır?
a) Kesme işareti
b) Çizgi
c) Kısa çizgi
d) Parantez işareti
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış yerde 
kullanılmıştır?
a) Ankara'dan şimdi geldim.
b) En büyük Türk Atatürk'tür.
c) Ayşe'ler bu akşam bize gelecekler.
d) Annem ve babam Almanya'dan izne geldi.
 
  
 

 
  Copyright © 2007-2018 Sedat IŞIK Desing by Sedat IŞIK  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=