Sedat ÷ğretmen
  GEZEGENİMİZ DÜNYA
 
GEZEGENİMİZ DÜNYA -1-


 
1. “Dünya’mız  bir …………….…… şeklindedir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
   A)  elma                  B)   portakal       
   C)  top                    D) tepsi
 
 
2. Dünya’mızın kutuplar kısmı biraz basık, Ekvator kısmı ise biraz şişkindir. Bu tanıma göre dünyamızın özel bir küresel şekli vardır. Bu şekle verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
    A)  geoid                 B)   eksen    
    C)  yörünge             D) uydu
 
 
3. Uzaktan gelen bir geminin önce dumanı, sonra bacası, sonrada geminin tamamı görünür. Bu durum bize neyi gösterir?
    A)  Denizlerin derin olduğunu,
    B)  Geminin uzakta olduğunu,    
    C)  Dünyanın yuvarlak olduğunu,
    D) Geminin hareket ettiğini,
 
4.Dünya’mızın %’ü sularla, % ‘ü karalarla kaplıdır.” Cümlesinde % olarak gösterilen kesirler sırasıyla  aşağıdakilerden hangisidir?
    A)  3/1 – 3/2                 B)   2/3  – 1/3 
    C)  1/3 – 2/3                 D)   1/3  – 1/3 
 
 
5. Dünya’mız kaç ana katmandan oluşmaktadır?
    A)  3                    B)   4 
    C)                    D) 6
 

 
 
6. Dünya’yı en dıştan kaplayan, onunla birlikte hareket eden ve gazlardan oluşan  katmana ne ad verilir?
    A)  biyosfer                 B)   hidrosfer  
    C)  barisfer                  D) atmosfer


 
 
7. Yeryüzünün; okyanuslar, denizler, göller, akarsular ve yer altı suları   ile kaplı katmanına  ne ad verilir?
    A)  biyosfer                 B)   hidrosfer  
    C)  barisfer                  D) atmosfer

 
 
8. Dünyamızın taş, toprak ve kayalardan oluşan üzerinde canlıların yaşadığı katmanına ne ad verilir?
    A)  su küre                  B)   yerkabuğu 
    C)  magma                  D) atmosfer

 
 
9. Yerkabuğunun hemen altında bulunan  katmana ne ad verilir?
    A)  taş küre                  B)   magma 
    C)  çekirdek                 D) hidrosfer


 
 
10. Dünya’mızın merkezini oluşturan en iç, en kalın ve en sıcak katmana ne ad verilir?
    A)  su küre                 B)   ateş küre
    C)  ağır küre               D) gaz küre

 
 
11. Dünya’mızın en dışta bulunan katmanı aşağıdakilerden hangisidir?
    A)  su küre                 B)   ateş küre
    C)  ağır küre               D) gaz küre


 
 
12. Gaz küreyi oluşturan gazlardan en çok olanı aşağıdakilerden hangisidir?
    A)  azot                      B)   oksijen
    C)  hidrojen               D) karbondioksit
 

 
 
13. Yerkabuğunu oluşturan kaya ve taşlara ne ad verilir?
    A)  kayaç                    B) toprak
    C) magma                   D) dağ

 
 
 
14. Ekonomik değeri olan  kayaç ve minerallere ne denir?
    A)  petrol                B)   mağden
    C) mermer              D) toprak
 

 
 
15. Toprak nasıl oluşmuştur?
    A)  Bitki ve hayvanların çürümesi ile
    B)  Kayaçların parçalanması sonucu
    C)  Yanardağların püskürttüğü lavlarla
    D) Yer kabuğunun erimesi ile
 
 
16. Manto hangi katmanlar arasında yer almaktadır?
    A)  atmosfer – su küre                
    B)   yer kabuğu - magma
    C)  ağır küreyer kabuğu
     D) gaz küre – yer kabuğu
 
 
17. Toprağın üst tabakasının rüzgâr ve yağmur gibi nedenlerle yer değiştirmesine ne denir?
    A)  heyelan                 B)   toprak kayması
    C)  çığ                         D) erozyon

 
 
18. Dünya üzerindeki büyük kara parçalarına ne denir?
    A)  kıta                      B)   yer kabuğu
    C)  kara                     D) çekirdek 
 
19. Yerkabuğundaki, kırılma, kayma, çökme ve içten itmelerle meydana gelen sarsıntılar ne denir?
    A)  deprem                   B)   heyelan
    C) erozyon                    D) yanardağ

 
 
20. Dünya’mızın en sıcak katmanı aşağıdakilerden hangisidir?
    A)  biyosfer                 B)   hidrosfer  
    C)  barisfer                  D) atmosfer
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
  CEVAPLAR:1D-2A-3C-4B-5C-6D-7B-8B-9B-10C-
11D-12A-13-A-14B-15B-16C-17D-18A-19A-20C

          
 
  

1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)
 
4. SORU
A)
B)
C)
D)  

5. SORU
A)
B)
C)
D)  

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)
 
 


 
       

 
  Copyright © 2007-2018 Sedat IŞIK Desing by Sedat IŞIK  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=