Sedat ğretmen
  BENİM EŞSİZ YUVAM3
 
1.      Ailenin barındığı yere ne ad verilir?
A)    Ev       
B)    Okul
C)    Mutfak
2.      Anne, baba ve çocukların yanı sıra  bazı yakınların aynı evde birlikte yaşamasıyla hangi aile tipi oluşur?
A)    Çekirdek aile    
B)    Büyük aile                  
C)    Akraba aile
3.      Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?
A)    Fakir ailelere yardım etmeliyiz.
B)    Çevremizdeki yoksul ailelerle ilgilenmemeliyiz.
C)    Komşularımızla iyi ilişkiler kurmalıyız.
4.      Bizden farklı düşünen insanlara nasıl davranmalıyız?
A)    Saygısız 
B)    Hoşgörülü
C)    Sert
5.       “………………….. bir aile ortamı, herkesin fikrini söylemesi ile oluşur.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir?
A)    Demokratik
B)    Mutlu 
C)    Hoşgörülü
6.      Aşağıdakilerden  en çok hangisine zaman ayırıyoruz?   
A)    Oyun  
B)    Yemek
C)    Uyku
7.      “Zamanı daha verimli kullanmak için ……………….. olmalıyız.”
Boş bırakılan yere ne yazılmalıydı?
A)    Planlı  
B)    Çalışkan   
C)    Tutumlu
8.      İhtiyaçlarımızı karşılamak için hangi araçtan  yararlanıyoruz?       
A)    Cüzdan 
B)    Kart
C)    Para  
9.      Aşağıdaki atasözlerinden hangisi tasarruflu olmamızı öğütler?
A)    Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez
B)    Damlaya damlaya göl olur.
C)    Aslan yattığı yerden belli olur.
 
10.Alış veriş yaparken aşağıdakilerden hangisine öncelik vermeliyiz?
A)    Tasarruf                      
B)    Beğendiklerimiz
C)     İhtiyaçlarımız 
11.Öncelikle aşağıdakilerden hangisini almalıyız?
A)    silgi   
B)    kalem
C)    defter
12.Alış veriş yaparken aşağıdaki ihtiyaçlarımızdan hangisine öncelik vermeliyiz?
A)    Yiyecek  
B)    Oyuncak                
C)    Giyecek
13.Paramıza göre alış veriş yapmamızı öğütleyen atasözü hangisidir?
A)    Ayağını yorganına göre uzat.
B)    Har vurup harman savurma.
C)    Sakla samanı gelir zamanı.
14.Bilinçli tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
A)    Bozuk musluğu onarmak.
B)    Lüzumsuz yanan lambayı söndürmek
C)    Ekmek parçalarını çöpe atmak.
15.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi para biriktirme ile ilgili değildir?
A)    Veren el, alan elden üstündür.
B)    Bol bol yiyen bel bel bakar.                
C)    Ak akçe kara gün içindir.
16. Bize sevgi, saygı, hoşgürü gibi nitelikler kazandıran kurallara ne denir?
A)    Görgü  kuralları 
B)    Ahlak  kuralları              
C)    Okul kuralları
17.Aşağıdakilerden hangisi görgü kuralı değildir?
A)    Tanıdıklarımızla selamlaşmak.                  
B)    Nazik ve kibar olmak.
C)    Kırmızı ışıkta durmak.
18.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Türk halkına kazandırdığı hak ve hürriyetlerden birisi değildir?
A)    Seçmek ve seçilmek.                  
B)    Eğitim görmek.
C)    Askerlik yapmak.                  
19.Atatürk’ün; ”Zafer, zafer benimdir.’ diyebilenin; başarı, ‘Başarıya ulaşacağım.’ diye başlayanın ve “başardım” diye bilenindir.”  sözü   aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A)    Cesaret   
B)    Çalışkanlık                     
C)    Kararlılık
20.“Dev gibi eser vermek için karınca gibi çalışmak gerekir.” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Kararlılık  
B)    Çalışkanlık          
C)    Cesaret

 
 

  ................................................................................

  

1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)  5. SORU
A)
B)
C)
D)  6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D) 
10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)
 

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

 

19. SORU
A)
B)
C)
D)

 


20. SORU
A)
B)
C)
D)
 
 


 
 
 
  Copyright © 2007-2018 Sedat IŞIK Desing by Sedat IŞIK  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=